Busquem una consultoria externa per a la realització de l’avaluació final externa del programa de cooperació al desenvolupament finançat per la GVA (2020): Millora de les condicions laborals per a l’accés al treball digne, amb igualtat i lliure de violència per a les dones treballadores a la regió centreamericana amb èmfasi en les treballadores de la indústria maquila (Expedient: SOLPCD/2020/0105)

Pressupost: 15.000 euros

L’oferta tècnica i econòmica haurà d’incloure:

  • Proposta metodològica i cronograma de treball preliminar.
  • Composició de l’equip consultor i CV de les persones integrants de l’equip de consultoria.
  • Pressupost detallat de l’oferta (detallant per separat les despeses d’honoraris de les despeses operatives).

Més informació: TdR_546_evaluacion_final

Com inscriure't en l'oferta

Si t'interessa, envia oferta tècnica i econòmica per correu electrònic abans de 15 de gener de 2024 a scooperacion@pv.ugt.org, amb còpia a jtajada@iscod.org i centroamerica@iscod.org l'assumpte: Evaluación SOLPCD/2020/0105.

Desplaça cap amunt