Objecte de la consultoria

Es requereix dels serveis professionals adequats per a l’organització de les Jornades “Municipis, Cooperació i Solidaritat, IV Jornades municipis enfront dels desafiaments globals” en el marc de l’execució dels convenis de col·laboració de la Generalitat Valenciana (any 2019), Diputació de València (any 2021) i Ajuntament de València (2020).

Tasques a realitzar:

Organització, suport en la difusió, execució completa, relatoria i justificació de les jornades “Municipis, Cooperació i Solidaritat, IV Jornades municipis enfront dels desafiaments globals” a celebrar el mes de juny de 2021.

Organització

Per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD s’establirà una proposta de tasques a realitzar, de guió de les jornades i un pressupost que seran desenvolupats, actualitzats i executats per l’equip consultor.

L’organització de les Jornades implica totes les tasques de secretaria tècnica de les Jornades, des del contacte i coordinació amb les persones ponents, invitacions a les relacions institucionals, gestió de proveïdors, contractació de serveis, qüestions tècniques, etc.

La secretaria tècnica de la Coordinadora Valenciana d’ONGD secundarà i supervisarà el treball a dur a terme per l’equip consultor.

Suport en la comunicació i la difusió

L’equip consultor recopilarà i coordinarà tots els materials i elements de comunicació i difusió de les jornades i recolzarà en el seu enviament a través dels canals de comunicació pertinents.

La secretaria tècnica de la Coordinadora Valenciana d’ONGD secundarà i supervisarà el treball a dur a terme per l’equip consultor.

Execució

L’equip consultor serà encarregat de l’execució completa i de la coordinació de les jornades que, en principi, seran en línia a través de la plataforma Zoom.

Relatoria

L’equip consultor serà l’encarregat de la relatoria de les jornades, així com de l’elaboració d’un document resumeixen de les mateixes que incorporarà les conclusions. Aquest document de relatoria es presentarà juntament amb la justificació final.

Justificació

La persona o equipe consultor seran els encarregats de l’elaboració de la justificació narrativa de les jornades i de la recopilació dels elements, indicadors i fonts de verificació de la justificació d’aquesta. Igualment, dels documents justificatius econòmics.

Perfil de la persona o de l’equip consultor. Requisits:

  • Experiència laboral i/o de voluntariat en l’àmbit del Tercer Sector, en particular en organitzacions de cooperació internacional per a desenvolupament.
  • Experiència laboral i/o de voluntariat en activitats d’organització de jornades formatives o d’incidència política, especialment en l’àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament.
  • Coneixement de les polítiques de cooperació internacional per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana, especialment en l’àmbit de les entitats locals.
  • Es valorarà experiència de participació en activitats formatives.
  • Experiència en organització de jornades formatives, presentacions públiques, estudis, investigacions, especialment de qüestions relacionades amb la cooperació internacional amb entitats locals en la Comunitat Valenciana.
  • Experiència de treball en xarxa amb organitzacions o plataformes, especialment en l’àmbit de la Cooperació internacional i en incidència política.

Com inscriure't en l'oferta

L'oferta s'obri fins al 17 de maig a les 14 h. Les ofertes s'hauran d'enviar al mail incidenciapolítica@cvongd.org amb la següent informació:
- Curriculum de la persona o equipe consultor.
- Breu proposta de Pla de treball amb metodologia.
- Referències sobre les experiències de treball exposades.

Rebudes les propostes es triarà a la persona o equipe consultor. Si fóra necessari es convocarà a una entrevista. Es contestarà a totes les ofertes rebudes.

Desplaça cap amunt