El procés avaluatiu constarà de tres fases:
FASE I. Ajust de la proposta tècnica.
FASE II: Treball de camp.
FASE III: Presentació de l’Informe d’avaluació final.

L’avaluació pretén analitzar el projecte des de 2 òptiques:

Avaluar el procés del projecte. Aquesta avaluació hauria d’analitzar si els instruments van ser adequats (formació, recursos, activitats, etc.).
Avaluar l’impacte (resultats) en els beneficiaris participants, des de l’enfocament basat en drets humans (EBDH).

Productes a obtindre

Informes:

  • Pla d’Avaluació: que conté els objectius i l’abast de l’avaluació externa, la descripció de la metodologia d’avaluació/enfoque metodològic, les eines per a la recopilació de dades, els mètodes d’anàlisis de les dades, les/us informadores/fonts, les preguntes d’avaluació, els criteris de resultats, els temes per a estudiar i un pla de treball amb calendari.
  • Informe esborrador d’avaluació, que s’ha d’entregar amb anticipació per a permetre que hi haja un diàleg entre els interessats sobre les troballes i que es puga formular les degudes recomanacions.
  • Informe amb l’avaluació final del projecte, en format electrònic.

Perfil de l’equip avaluador

  • Experiència demostrable en el disseny i elaboració d’avaluació intermèdia, final i/o d’impacte de projectes de desenvolupament i/o educació per al desenvolupament i la ciutadania global (almenys 3 avaluacions elaborades de les quals 1 haurà d’estar referida a la Comunitat Valenciana).
  • Un membre de l’equip avaluador o la persona avaluadora haurà d’acreditar formació específica en metodologies i aplicació de tècniques d’investigació social.
  • No podran participar en aquest procés les persones que hagen tingut una relació laboral amb la Coordinadora entre les dates d’inici i finalització del projecte que se sotmet a l’avaluació externa.
  • Addicionalment es valorarà: Formació de postgrau en cooperació al desenvolupament o en avaluació de projectes; que l’avaluadora siga valenciana.

Descàrrega ací els termes de referència.

Com inscriure't en l'oferta

Presentació de les ofertes en format electrònic, enviant un correu a coordina@cvongd.org. Assumpte: Proposada avaluació TdR SOLCOR/2019/0002
Telèfon de contacte per a més informació: 963 91 37 49.
Termini: 20 de juny de 2021.

Desplaça cap amunt