L’objectiu de la present convocatòria és obrir un procés de concurrència competitiva per a dur a terme l’auditoria d’un projecte que té en marxa la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) finançat per la Generalitat Valenciana (GVA): Conveni de col·laboració titulat “Enfortiment de la CVONGD per a la defensa de les polítiques coherents amb l’enfocament de drets humans, comunicació i sensibilització sobre el rol de la ciutadania, el sector privat i de l’administració pública en l’erradicació de la pobresa, 2021”.

L’empresa auditora haurà de complir amb totes les obligacions que exigeix el finançador i que es detallen en el document descargable de “Més informació”. L’empresa auditora haurà d’entregar l’informe d’auditoria en el termini màxim de 6 mesos, sense possibilitat d’ampliació de termini, comptat des de la finalització de l’execució de les activitats objecte de de el projecte subvencionat d’acord amb el que es detalla en el punt dos d’aquest document.

El pressupost màxim estimat per a l’auditoria d’aquest projecte, que es troba recollit en el pressupost del conveni, és el següent:

  • Pressupost: 2.800€ (impostos inclosos).
  • El pagament del procés d’auditoria es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada realitzada l’auditoria del projecte i entregada tota la documentació necessària per part de l’empresa auditora. La factura de l’auditoria d’aquest projecte podrà tindre data posterior a l’execució del projecte però mai posterior a la data de presentació de la justificació.

Consulta els Termes de Referència complets punxant a dalt en “més informació”.

Com inscriure't en l'oferta

Podràs inscriure't en format electrònic a través de l'email: coordina@cvongd.org

Assumpte: proposada auditoria SOLCOR/2021/0002

Fins a l'15 de maig de 2023

Desplaça cap amunt