OBJECTE DE LA CONSULTORIA

Facilitar el procés per a l’elaboració del primer Pla de Comunicació Interna de la Coordinadora, per a 2023-2025.

Les persones o entitats interessades han de presentar una proposta d’acord amb els presents termes de referència, incloent: metodologia del procés de construcció del pla, cronograma d’activitats, currículum del personal implicat amb indicació d’experiència prèvia en la matèria, i pressupost.

PRESSUPOST

El pressupost màxim disponible per a realitzar la consultoria és de 4.000€ impostos inclosos. Es realitzaran un primer pagament del 50% a l’inici del treball i el restant 50% després d’entregar l’informe final i realitzar la reunió de socialització.

Les despeses de dietes i desplaçaments que puguen derivar-se de la realització del servei seran a càrrec de la consultoria.

Les propostes econòmiques comprendran la realització del conjunt de treballs a realitzar en les diferents etapes, així com l’elaboració de tots els productes lliurables, que hauran de presentar-se en els terminis i segons el calendari establit.

REQUISITS DE LA CONSULTORA

Experiència demostrable en la construcció de plans de comunicació interna en el Tercer Sector, preferentment en espais associatius, plataformes i en espais de treball en xarxa.

Coneixement demostrable en la inclusió de la perspectiva de gènere en els processos de gestió i/o comunicació interna d’organitzacions.

PRESENTACIÓ de CANDIDATURES

La consultora haurà de presentar una proposta metodològica temptativa per a la realització del procés d’elaboració del Marc Estratègic, adjuntant a la mateixa el currículum de l’empresa o les persones que participaran en la consultoria que acredite els requisits exigits.

Hauran d’adjuntar la proposta al correu comunicacion@cvongd.org. La data límit per a fer-ho és el dilluns 26 de juny.

La Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics. Només es contactarà amb les candidatures preseleccionades per a l’entrevista.

Es garantirà la confidencialitat de les dades de les persones que es presenten com a candidates al llarg de tot el procés.

Nota: La Coordinadora de ONGD promou la no discriminació per motius de raça, color, sexe, religió, opinió, política, ascendència nacional, origen social o qualsevol altra causa, fomentant la igualtat d’oportunitats per a accedir al lloc de treball.

Com inscriure't en l'oferta

Per a inscriure't en aquesta oferta has d'enviar a comunicacion@cvongd.org una proposta metodològica, adjuntant a la mateixa el currículum de l'empresa o les persones que participaran en la consultoria que acredite els requisits exigits.

Desplaça cap amunt