Obrim un procés de concurrència competitiva per a l’elaboració del Pla estratègic de Comunicació de la Coordinadora Valenciana d’ONGD 2022-2026, emmarcat en Conveni de col·laboració entre la Coordinadora i la Generalitat Valenciana 2020 “Enfortiment de la CVONGD per a la defensa de les polítiques coherents amb l’enfocament de drets humans, comunicació i sensibilització sobre el rol de la ciutadania i de les entitats públiques en l’erradicació de la pobresa”, finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana.

OBJECTIU DEL PROJECTE

El projecte busca potenciar i millorar el treball de comunicació que realitza la Coordinadora a través de l’establiment d’un Pla Estratègic a quatre anys amb enfocament de Comunicació per a la Transformació Social, que contemple de manera transversal tots els elements de la comunicació desenvolupats per l’entitat.

Els objectius són:

  • Millorar la qualitat i l’impacte de la comunicació de la Coordinadora per a afavorir el coneixement de la cooperació valenciana, del treball de les *ONGD i els resultats positius que obté aqueix treball.
  • Impulsar la transformació social, i incrementar la implicació de la ciutadania en la defensa de les causes en les quals treballem, especialment en l’erradicació de la pobresa i la defensa dels drets humans, la igualtat i la justícia a nivell global.

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA

La present acció té com a finalitat el disseny d’un pla estratègic de comunicació per als pròxims quatre anys de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, en el qual, partint d’una anàlisi d’identificació de la realitat de la comunicació de manera global, s’hauran de definir:

  • Avaluació de la implementació del Pla anterior.
  • Diagnòstic i anàlisi de la realitat de la comunicació de la Coordinadora.
  • Objectius i resultats esperats.
  • Estratègies i pla de treball amb activitats concretes que es realitzaran, cronograma i indicadors d’avaluació.

CONDICIONS

L’empresa o professional contractada/o serà responsable de:

  • Realitzar l’avaluació del pla anterior, i el diagnòstic i anàlisi sobre la comunicació global realitzada des de la Coordinadora.
  • Disseny i definició de les línies estratègiques comunicatives, públics, objectius i resultats.
  • Elaboració de les estratègies i pla de treball per a cadascun dels anys.
  • Disseny dels indicadors d’avaluació.

Com inscriure't en l'oferta

La presentació de l'oferta haurà de realitzar-se per correu electrònic, escrivint a comunicacion@cvongd.org.

El contingut de l'oferta haurà dé referir-se, almenys, als següents apartats:

a. Proposta de pla de treball i metodologia per a l'elaboració de tots els productes inclosos en l'apartat 5 d'aquests termes de referència.
b. Curriculum professional, on es detalle l'experiència segons els requisits establits.
c. Necessitats tècniques/ logístiques que requereix l'elaboració del pla.
d. Pressupost desglossat dels elements inclosa e l'apartat 5 d'aquests termes de referència.
e. Cronograma detallat.

El termini per a presentar la proposta acaba el 28 de novembre.

Desplaça cap amunt