Principals responsabilitats:

 • Coordinació amb la responsable de l’àrea d’EpDCG en Ajuda en Acció per a la planificació, implementació i seguiment dels projectes en execució.
 • Implementació, seguiment i desenvolupament de les accions previstes en el citat projecte d’EPDCG en Comunitat Valenciana.
 • Elaboració d’informes de seguiment tècnic, econòmic (incloent auditories) i finals d’acord amb l’orde bases reguladores i normativa de justificació de la Generalitat Valenciana.
 • Establiment i seguiment d’acords de col·laboració amb agents implicats en el projecte (universitat, centres educatius, associacions vinculades al medi ambient, associacions juvenils, associacions d’àmbit rural etc.)
 • Dinamització d’espais de participació amb joves.
 • Identificació de voluntariat vinculat al projecte, formalització de relacions seguint tots els estàndards interns de l’organització i seguiment de la seua activitat.
 • Seguiment i coordinació amb els diferents òrgans de participació inclosos en el present projecte d’EpDCG per a la Generalitat Valenciana.
 • Viatges de seguiment i coordinació amb centres educatius previstos en el projecte i altres actors convergents i/o pogueren participar en Comunitat Valenciana,
 • Coordinació amb l’equip d’Ajuda en Acció i amb l’equip territorial de la CME en Comunitat Valenciana, així com d’àmbit estatal
 • Articulació amb els equips de Comunicació i Gestió financera d’Ajuda en Acció.
 • Identificació, formulació i seguiment de noves propostes i finançament extern en matèria d’EpDCG en coordinació amb la responsable del departament de la Delegació en Comunitat Valenciana.
 • Implementació de metodologies actives i pedagògiques per a l’EPDCG.
 • Creació de recursos didàctics i pedagògiques orientats a la comunitat educativa (professorat, famílies i alumnat).
 • Participació en espais EpDCG en Comunitat Valenciana (Plataformes etc)
 • Assistir a espais de participació de la Generalitat Valenciana, com a sessions d’àmbits estratègics, formacions, sessions informatives, …
 • Documentació, compliment i seguiment de processos interns que promoga l’organització.

Requisits

Coneixements i experiència:

 • Grau en ciències de l’educació, pedagogia, socials com a treball social o afins. Desitjable Màster i/o estudis en Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global i disseny de projectes.
 • Experiència de més de 3 anys en la gestió i implementació de projectes socials i educatius en organitzacions del tercer sector.
 • Coneixement de l’entorn educatiu en Comunitat Valenciana
 • Experiència de treball amb població jove, moviments socials i plataformes educatives en Comunitat Valenciana.
 • Coneixement del teixit social valencià, tant d’ONGD com a associacions juvenils.

Habilitats i competències:

 • Bona comunicació a nivell interinstitucional i institucional.
 • Capacitat de treball cooperatiu amb orientació a resultats.
 • Actitud proactiva, assertiva i resolutiva.
 • Habilitats per a la innovació en la dinamització i participació de joves.
 • Es valorarà positivament el coneixement i maneig de projectes, programes i subvencions.
 • Lideratge, autonomia i responsabilitat a l’hora d’assumir funcions de treball
 • Capacitat d’organització, planificació, treball en equip
 • Habilitats comunicatives per a la planificació de treball en equip
 • Disponibilitat per a canvis puntuals en horari de treball en funció de la planificació de l’àrea d’EpDCG i de la planificació d’activitat del projecte.

Idiomes:

 • Espanyol
 • Anglés.

Mobilitat geogràfica:

 • Sí. Dins de Comunitat Valenciana, a les diferents poblacions incloses en el projecte de *EpCG i de manera excepcional i esporàdica a reunions estatals de coordinació dins del marc de la Campanya Mundial per l’Educació.

Altres requeriments:

 • Maneig de ferramentes ofimàtiques: nivell usuari avançat
 • Maneig de Microsoft Office 365: nivell usuari avançat
 • Carnet B2 i vehicle propi
 • Es valorarà positivament el coneixement i maneig de projectes, programes i subvencions a nivell europeu.

Condicions de l’oferta

 • Incorporació: immediata
 • Duració del Contracte: Indefinit – fins a finals de 2025 (amb possibilitat de pròrroga)
 • Jornada: Completa – 40 hores.
 • Horari: Apostem per la conciliació entre la vida personal i la vida professional per això comptem amb àmplia flexibilitat horària: Possibilitat d’entrada/connexió des de les 7.30 fins a les 10.00.
 • Centre de Treball: València, possibilitat de teletreball d’acord amb la politica d’Ajuda en Acció. (2 dies presencial, 3 dies de teletreball)
 • Remuneració/Salari concorde a la política retributiva d’Ajuda en Acció.
 • Sistema de Retribució Flexible.

Com inscriure't en l'oferta

Per a inscriure't en esta oferta entra en este enllaç: https://empleoayudaenaccion.talentclue.com/es/node/107214175/12623479

Desplaça cap amunt