En Farmamundi busquem personal tècnic per al seguiment i l’execució en terreny dels projectes d’Acció Humanitària i intervencions d’emergència que desenvolupem en el marc de la nostra activitat. 

Funcions i responsabilitats:

Suport a la Coordinació

 • Suport al disseny dels Plans Operatius Anuals País en el marc de la programació estratègica general de l’Àrea de Projectes i de la institució.
 • Execució dels plans trimestrals de treball de l’àrea.
 • Representació davant contraparts, ONG, autoritats locals, Organismes Internacionals, Ambaixades i instàncies governamentals espanyoles.
 • Suport i assessoria a les delegacions de Farmamundi.
 • Gestió de Projectes. Suport en les tasques de formulació.

Seguiment i avaluació

 • Gestió tècnica, administrativa i econòmica de projectes d’acció humanitària.
 • Elaboració d’informes parcials i finals segons paràmetres de les agències cofinançadores.
 • Gestió econòmica de projectes, pressupost i justificació financera d’aquests.
 • Suport a les Oficines de Farmamundi i a les contraparts en el terreny.
 • Elaboració d’eines per a la millora de la gestió.
 • Aplicació de les eines tècniques de formulació i seguiment.

Perfil requerit:

Competències FORMATIVES: titulació mitjana o superior, valorant-se la possessió de Màster o Postgrau en l’àrea de Cooperació al Desenvolupament, formació en DDHH, Gènere i /o interculturalitat, en gestió d’Emergències i Acció Humanitària.

Competències TÈCNIQUES: coneixements en salut pública i en gestió i seguiment de projectes sota l’Enfocament del Marc Lògic. Capacitat de gestió administrativa. Capacitat d’elaboració d’informes tècnics i financers. Excel·lent redacció.

Competències COMUNICATIVES: idiomes – domini de l’espanyol, així com anglés i/o francés oral i escrit (es farà prova si no s’aporta títol oficial de nivell B2). Capacitat de coordinació i interlocució amb les organitzacions sòcies locals executores i seus internacionals.

Competències DIGITALS: Coneixements alts d’entorn Windows. Excel nivell avançat. Coneixements de xarxes socials bàsiques.

Condicions de l’oferta de treball:

 • Duració del contracte: Indefinit, període de prova 6 mesos, assignat a projecte específic.
 • Incorporació: a convindre.
 • Jornada completa (38 hores setmanals).
 • Lloc de treball: Paterna (València).
 • Remuneració segons barem salarial de Farmamundi. Grup 2. Salari brut Anual (12 pagues) 21.925,56 euros.

Com inscriure't en l'oferta

Enviar carta de motivació i Curriculum vitae actualitzat amb la referència ‘Técnico de acción humanitaria’ a proyectos11@farmamundi.org.

Desplaça cap amunt