Objectiu de la posició:

El Projecte “Impulsa Ocupació Jove” en convocatòria del Programa Estatal FSE+ d’Ocupació Juvenil  per al període 2021-2027 a l’empara de la Convocatòria per a la selecció d’operacions que es finançaran amb el Fons Social Europeu Plus, efectuada mitjançant Resolució d’1 de juny de 2023 de la Secretaria d’Estat d’Ocupació i Economia Social, perseguix contribuir a la inclusió sociolaboral de persones joves de 16 a 29 anys inscrites en el Servici Nacional de Garantia Juvenil, concretament d’aquelles en situació de vulnerabilitat que estan lluny del mercat laboral. El projecte consistix en la creació d’itineraris formatius individualitzats per a impulsar la inserció i millorar les oportunitats d’ús de els/as participants. El projecte preveu mesures d’ocupabilitat a través de la formació per a l’ocupació des d’un enfocament integral que contempla l’orientació professional i acompanyament socioemocional, l’adquisició d’habilitats blanes i transversals, competències tècniques i relació amb l’entorn.

L’objectiu general de “Impulsa Ocupació Jove” és la inclusió sociolaboral de joves vulnerables en el *SNGJ i en cerca d’ocupació a través de la millora dels nivells d’ocupabilitat.

Els objectius específics són:

 • Reforçar l’autoconfiança, motivació, autonomia i seguretat dels joves.
 • Donar oportunitats a els/as joves per a l’adquisició i/o reforç d’habilitats clau, tant transversals i bàsiques com a competències tècnic-professionals.
 • Ajudar els/as joves a relacionar-se amb agents del seu entorn socioeconòmic i laboral.
 • Proveir experiències de pràctiques en empreses a través de formacions teòriques i pràctiques per a l’acreditació i consolidació de competències.
 • Acompanyar a els/as joves en la cerca d’ocupació i posterior integració laboral.

Sota este context, el/la coordinador/a territorial realitzarà la coordinació operativa dels equips en terreny i de les assistències tècniques. Recolzarà en la coordinació i seguiment de la intervenció de les accions en territori, donant suport a agents externs i interns.

Principals responsabilitats:

 1. ARTICULACIÓ
 • Articular la implementació del model formatiu en les zones d’intervenció.
 • Articular amb la coordinació general del projecte i la coordinació de formació.
 • Coordinació operativa dels equips en terreny, i de les assistències tècniques que es contracten per a l’execució del projecte en les zones d’intervenció.
 • Suport i articulació en la interlocució amb els diferents actors socials, Administracions Públiques i Ecosistema laboral en les zones d’intervenció.
 • Articular amb la persona de logística del projecte per a assegurar la gestió dels recursos assignats al projecte.

2. OBJECTIUS I OPERACIONS

 • Assegurar la posada en marxa del projecte en els territoris seleccionats.
 • Realitzar el seguiment de la intervenció de les accions en les zones d’intervenció per a avalar per la qualitat i coherència de la intervenció.
 • Elaboració d’informes tècnics de seguiment del projecte.
 • Secundar i assegurar la gestió de la logística vinculada a l’execució del projecte.
 • Assegurar la correcta comunicació amb els agents implicats.
 • Recolzar en la gestió dels processos d’impartició de la formació dels equips de terreny.
 • Recolzar en la supervisió de la labor dels equips en terreny.

3. MESURAMENT DE L’IMPACTE I GESTIÓ DE CONEIXEMENT

 • Assegurar la recopilació de dades per a l’avaluació i sistema de seguiment del projecte.
 • Suport en la gestió i sistematització del coneixement produït pel projecte.
 • Donar suport a l’execució de l’avaluació d’impacte del projecte.

Requisits

Coneixements i experiència:

 • Titulació universitària o Grau Superior en la branca de ciències socials o afins, uns altres amb especialització en l’àmbit de coordinació i gestió de projectes socials dirigits a joves en situació de vulnerabilitat social.
 • Almenys 3 anys d’experiència demostrable en la coordinació d’equips i gestió programes socials específicament en:
  Programes de SNGJ i FSE.
 • Experiència d’articulació amb l’Administració Pública co-executant projectes d’ocupació.
 • Experiència de treball en projectes dirigits a joves en situació de vulnerabilitat.
 • Habilitats de càrrec de portaveu.
 • Experiència en la participació de projectes de FSE i SNGJ.
 • Coneixements del sistema formatiu reglat i no reglat i del mercat laboral.
 • Coneixement del teixit empresarial, associatiu i recursos d’ocupabilitat de l’entorn.

Idiomes:

Imprescindible:

 • Espanyol: C2 professional/natiu
 • Valencià: C1 professional
 • English: B1 intermediate

Mobilitat Geogràfica

 • Sí. Nacional. (40%)

Altres requeriments:

 • Windows (Mitjà o Avançat)

Habilitats i competències:

 • Planificació i rigor.
 • Competències de gestió. Gestió d’equips.
 • Anàlisi de problemes i gestió de la informació.
 • Capacitat de decisió.
 • Pro activitat i autonomia.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Adaptabilitat
 • Comunicació eficaç oral i escrita.
 • Maneig i coneixement de Microsoft Office i Internet (Word, Excel, Power Point).

Condicions de l’oferta:

 • Incorporació: Immediata
 • Duració del contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa (40hrs setmanals)
 • Horari: Apostem per la conciliació entre la vida personal i la vida professional per això comptem amb àmplia flexibilitat horària: Possibilitat d’entrada/connexió des de les 7.30h fins a les 10h.
 • Centre de Treball: València, possibilitat de teletreball d’acord amb la politica d’Ajuda en Acció. (30%)
 • Remuneració/Salari concorde a la política retributiva d’Ajuda en Acció.
 • Sistema de Retribució Flexible.

Com inscriure't en l'oferta

Per a inscriure't en aquesta oferta accedeix a aquest enllaç: https://empleoayudaenaccion.talentclue.com/es/node/104374156/12623479

Desplaça cap amunt