Fundació Pau i Solidaritat PV 

Cerca incorporar  una persona per a integrar l’equip de l’Àrea de Cooperació per al Desenvolupament de la Fundació Pau i Solidaritat PV, participarà en la implementació del pla de treball de l’organització desenvolupant tasques relacionades amb la gestió tècnica i econòmica dels projectes i programes que li siguen assignats.
Durà a terme, entre altres, les següents funcions:

 • Dur a terme el cicle complet, des de la identificació de socis locals per a projectes cooperació, atenent la normativa del finançador.
 • Gestió, seguiment en terreny i justificació tècnica i financera de projectes de cooperació (d’àmbit / finançament autonòmic, estatal)
 • Elaboració d’informes intermedis i finals i totes les tasques que puguen sorgir relacionades amb els projectes (seguiment, avaluació, gestió documental, anàlisi i retroalimentació per a l’aprenentatge de l’organització, socialització de resultats…) d’acord tant a les normes dels finançadors com als criteris, principis i plans de treball de la Fundació.
 • Seguiment i enfortiment del desenvolupament del Pla de Treball de l’Àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament segons l’enfocament de treball i objectius estratègics de l’organització. Secundar i participar en la planificació operativa anual i seguiment d’aquesta.
 • Participar en la identificació i formulació de propostes d’actuació, així com en el mapatge i identificació de potencials finançadors, aliats i socis en línia amb l’estratègia.
 • Suport al personal tècnic local dels projectes, seguiment dels contextos dels països d’intervenció.
  Suport a l’estratègia de comunicació de l’entitat, acompanyament al desenvolupament i posada en marxa d’accions de comunicació i sensibilització.
 • Desenvolupament d’altres funcions que contribuïsquen a l’assoliment dels objectius de l’entitat.

Perfil requerit:

 • Titulació universitària mitjana i/o superior. 
 • Formació específica en matèria de cooperació per al desenvolupament
 • Coneixements amplis de les eines, metodologies i instruments de treball propis de la cooperació per al desenvolupament. (imprescindible Enfocament de Marc Lògic). 
 • Maneig avançat en ofimàtica i eines de treball col·laboratiu: Word, Excel, Power Point, Google Drive, Trello, etc.
 • Coneixements de valencià oral i escrit, alt.

Com inscriure't en l'oferta

Remetre candidatures (CV i carta de motivació) a l'adreça pauisolidaritat@pv.ccoo.es, indicant en l'assumpte “Tècnica/o cooperació internacional *FPSPV”.
Data límit d'inscripció: 29 de maig de 2022

Desplaça cap amunt