La Coordinadora Valenciana d’ONGD necessita incorporar al seu equip una persona tècnica de gestió interna que recolze en la realització de les gestions administratives i econòmiques de la Coordinadora.

PRINCIPALS FUNCIONS

 • Gestions administratives i financeres relacionades amb el funcionament de l’oficina i l’execució de convenis i projectes.
 • Atenció telefònica i presencial al públic i les ONGD sòcies.
 • Gestió logística de l’oficina, i suport a la logística de trobades i esdeveniments.

PRINCIPALS TASQUES

Gestions econòmiques:

 • Suport administratiu a la gestió i justificació econòmica de convenis i projectes.
 • Suport a la coordinació en la planificació i seguiment econòmic del pressupost anual.
 • Seguiment comptable i fiscal, i trasllat d’informació comptable, sobre nòmines i assegurances socials a proveïdors de comptabilitat i gestoria laboral.
 • Ordenació i seguiment de pagaments i remeses, amb la informació subministrada per, i el vistiplau de la responsable de projectes i la coordinació.

Informació general al públic i comunicació amb les ONGD sòcies en qüestions administratives: atenció telefònica i a consultes via correu electrònic/web.

Gestions administratives i financeres relacionades amb les organitzacions sòcies i participants en activitats de la Coordinadora:

 • Expedició de certificats.
 • Control de cessió de materials i d’espais en l’oficina.
 • Gestió d’altes, baixes i modificacions de dades.
 • Gestió de quotes.

Gestions administratives i logístiques de la pròpia Coordinadora:

 • Gestió administrativa de convenis no econòmics i contractes amb proveïdors.
 • Manteniment de bases de dades d’ONGD sòcies i proveïdors.
 • Gestió d’arxius sobre informació corporativa.
 • Gestions en registres públics i signatures en tràmits administratius.
 • Gestió de reserves d’espai.
 • Realització de comandes i compres.
 • Gestió del manteniment de l’oficina.
 • Seguiment de la política de protecció de dades.
 • Gestió de la política mediambiental de la Coordinadora.
 • Tasques administratives relacionades amb la gestió de riscos laborals.

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Educació i formació

 • FP de Grau Superior en Administració i Finances o similar
 • Nivell B2 valencià

Coneixements i experiència

 • Experiència en gestió administrativa, organització d’esdeveniments i suport a gestió comptable, preferiblement, en entitats del Tercer Sector.
 • Domini d’eines d’ofimàtica i entorn Google.
 • Domini de programes de comptabilitat.
 • Coneixement del funcionament de registres i tràmits electrònics de les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Permís de conduir.

Habilitats i destreses

 • Capacitat d’organització, priorització de tasques, iniciativa i presa de decisions dins de la seua àrea de competència.
 • Habilitat per a relacionar-se amb el públic
 • Capacitat de treball en equip des d’un enfocament de cures.

CONDICIONS LABORALS

Incorporació: 15 de febrer.

Contracte indefinit en el grup professional 2 segons l’Acord d’Empresa de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Període de prova: dos mesos

Salari segons barem de l’organització.

Jornada laboral: 20 hores setmanals.

Horari habitual: de 9.30 a 13.30 h, amb flexibilitat de 30 minuts en l’entrada i eixida.

Lloc de treball: seu de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, c/Moro Zeit baix esquerra, València, amb possibilitat de fins a dos dies de teletreball.

Com inscriure't en l'oferta

Les persones que vulguen presentar la seua candidatura han d'enviar, en un sol document, carta de motivació, curriculum vitae i referències al correu electrònic carmen.rodriguez@cvongd.org
Termini: fins al diumenge 14 de gener de 2024.
Dates d'entrevistes: segona quinzena de gener. Només es contactarà amb les persones seleccionades per a entrevista.

Desplaça cap amunt