Psicòlogues i Psicòlegs sense Fronteres és una organització que té per finalitat acostar a els/as/és professionals de la Psicologia a les poblacions afectades per les crisis, desastres o catàstrofes, en este marc busquem incorporar a una persona amb perfil de cooperant en la nostra àrea Internacional, que inclou les àrees d’Acció Humanitària i Cooperació.

Finalitat del Lloc

Busquem un/a professional amb coneixements i experiència en el sector de la Cooperació al Desenvolupament i l’Acció Humanitària per a la gestió integral del cicle de projectes (econòmica i tècnica), assegurant el compliment de la normativa dels diferents donants locals, autonòmics i nacionals, des de la concessió de la subvenció fins al tancament de l’expedient dels projectes finançats. Este lloc s’integra en el Departament Internacional, un equip dinàmic i multicultural. Es requerix possibilitat de realització de desplaçaments internacionals segons necessitats.

Principals Responsabilitats

  • Manejar el portfolio de projectes internacionals finançats amb fons externs, en la Formulació, execució i seguiment.
  • Monitorar amb els equips involucrats l’execució dels projectes a nivell tècnic, administratiu i econòmic, amb l’objectiu d’identificar i anticipar possibles desviacions i preparar els informes finals, incloent-hi seguiment d’avaluació i auditoria externes.
  • Assegurar que el personal clau conega les obligacions amb els finançadors i es respecten els terminis establits.
  • Reforçar les capacitats dels equips, proporcionant assessorament especialitzat i formació sobre els requeriments i normatives dels finançadors i la gestió de subvencions.
  • Revisar els informes tècnics i financers a presentar als donants assegurant que es presenten en termini i s’ajusten als requeriments dels donants.
  • Gestionar les comunicacions amb els donants per a tots els temes relacionats amb la gestió de les subvencions i presentació d’informes.
  • Assegurar la correcta gestió documental dels projectes.
  • Servir d’enllaç amb altres departaments en temes relacionats amb les subvencions.
  • Participar en els espais de coordinació interns de PSF.

Presentació de Candidatures

Les persones interessades i que complisquen els requisits estan convidades a postular enviant un correu a humanosconrecursos@psicologossinfronteras.org amb l’Assumpte:  RRHH_AHC_24, adjuntant carta de presentació i fulla de vida en format PDF canviat de nom de la manera següent: “Cognoms_Noms”, fins al 03  de Març de 2024 a les 11.59 pm.

Data d’incorporació: Immediata.

Troba tota la informació detallada en RRHH_AHC_24.

Oferta de puesto: Técnica/o de área de Acción Humanitaria y Cooperación (RRHH_AHC_24) PsF

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades i que complisquen els requisits estan convidades a postular enviant un correu a humanosconrecursos@psicologossinfronteras.org amb l'Assumpte: RRHH_AHC_24, adjuntant carta de presentació i fulla de vida en format PDF canviat de nom de la manera següent: “Cognoms_Noms”, fins al 03 de Març de 2024 a les 11.59 pm.

Data d'incorporació: Immediata.

Desplaça cap amunt