L’equip d’Arquitectura Sense Fronteres necessita incorporar una persona encarregada de cobrir el rol administratiu-comptable, justificació de finançament, gestió de Banc de Recursos i logística al Grup de treball d’Acció Local d’Alacant ASSERCIONS, així com donar suport a la comptabilitat de la demarcació territorial de ASF Llevant.

La persona estarà en coordinació amb l’equip actiu del programa ASSERCIONS, la responsable de demarcació, coordinadors/as i tècnics/as de projectes i el responsable de finances de l’Oficina Central de ASF.

FUNCIONS

 • Dur a terme, sota la supervisió de la responsable de demarcació i els/les coordinadors/ras d’Acció Local, la gestió de les tasques financeres i el seu seguiment econòmic pressupostari despeses – ingressos per a cada subvenció atorgada.
 • Suport en la comptabilitat de la Demarcació.
 • Realitzar les justificacions econòmiques de les subvencions públiques o privades en execució així com respondre als requeriments que puguen donar-se.
 • Donar compte de les despeses trimestrals del programa d’Acció Local ASSERCIONS a l’Oficina Central.
 • Portar al dia la comptabilitat dels Projectes d’Acció Local ASSERCIONS i suport a la comptabilitat de la seu.
 • Suport en la formulació pressupostària de projectes d’acció local.
 • Fer el seguiment comptable dels projectes i preparar informes i tancaments econòmics de projectes.
 • Preparació de la documentació i acompanyament en les auditories.
 • Suport a la planificació econòmica de la demarcació.
 • Donar suport a la implantació d’un sistema de gestió informàtic per a l’economia, els recursos humans i la logística del programa d’Acció Local Assercions.
 • Donar suport a la implantació d’un sistema de gestió informàtic per al desenvolupament del Banc de Recursos en els barris.
 • Vetlar pel manteniment i l’actualització tant de l’arxiu físic com digital.
 • Elaboració de documentació administrativa del programa d’Acció Local vinculada a la justificació de projectes i col·laboració en altres tasques administratives que puguen sorgir.
 • Suport en els Barris d’accions en terreny que requerisquen coordinació logística, administrativa i/o econòmica.
 • Coordinació econòmica amb els responsables de cada àrea.

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS

 • Formació mínima i reglada: Formació professional en administració, comptabilitat (programa Contasol) i finances.
 • Altres coneixements: MS Office i coneixements avançats de comptabilitat.
 • Experiència: Mínim 2 anys d’experiència demostrable en posicions similars.
 • Experiència en preparació de pressupostos i justificacions per a projectes del tercer sector.

CONDICIONS DE TREBALL

 • Jornada: 20 hores setmanals.
 • Ubicació: principalment presencial, centre de treball en les oficines del Programa Assercions a Alacant del Carrer Toledo nº48, amb enllaç amb la seu de demarcació de la Plaça Gabriel Miró nº2.
 • Contracte indefinit (fix discontinu): 8 mesos, prorrogable.

Com inscriure't en l'oferta

Enviar CV i carta de presentació a: levante@asfes.org. Indicar referencia/assumpte: Tècnic comptable/administratiu.

Desplaça cap amunt