Responsabilitats i funcions:

 • Planificació, execució i gestió de les accions vinculades als projectes en execució en perfecta col·laboració amb els equips tècnics locals.
 • Supervisió de les activitats sobre el terreny assegurant la correcta gestió administrativa, financera i econòmica en coordinació amb els socis locals i la seu de prodiversa.
 • Assegurar el seguiment i monitoratge dels projectes garantint el compliment de la normativa de les entitats finançadores.
 • Elaborar, en col·laboració amb els socis locals, els informes de seguiment interns periòdics i dels finançadors (intermedi i final).
 • Identificar i formular nous projectes en la zona.

Requisits:

 • Educació:
  • Titulació universitària.
  • Coneixement avançat del paquet office, especialment de Microsoft Excel. o Estudis d’especialització en matèria de cooperació internacional (màster, expert…).
 • Experiència prèvia:
  • Mínima de 2 anys (demostrable) amb responsabilitats en execució, gestió, seguiment, identificació/formulació i justificació de projectes finançats per la AACID i/o la AECID.
 • Llengües
  • Francés parlat i escrit.
 • Capacitats:
  • D’adaptació.
  • De treball en equip.
  • De treball en situacions d’estrés.
  • De treball per objectius.

Es valorarà:

 • Experiència en projectes desenvolupats al Marroc.
 • Estudis d’especialització en matèria de gènere (màster, expert…).
 • Coneixement de dariya.
 • Experiència prèvia de treball com a tècnic/a en seu.
 • Permís de conduir

Demostració de mèrits:

 •  Es requerirà documentació oficial que acredite els requisits.
 • Es realitzaran proves
  • Ofimàtiques
  • Idiomes
 • Cartes de recomanació.

Procés de selecció:

 1. Es contactarà únicament amb les persones preseleccionades.
 2. S’estudiarà i contactarà sense necessitat de finalitzar el període de selecció.
 3. Es realitzarà entrevista(s) prèvia(s).
 4. Es realitzaran proves ofimàtiques i d’idiomes.
 5. Es realitzarà una reunió definitiva.

Com inscriure't en l'oferta

Es tindran en compte les sol·licituds rebudes fins al 31 de gener de 2024 a les 23.59 hores al correu electrònic cooperacion@prodiversa.eu amb l'assumpte “Técnico/a Expatriado/a Marruecos 2024".
La sol·licitud disposarà de:
• Currículum.
• Carta de motivació en la qual sintetitze la seua experiència, amb que finançadors ha treballat, quants projectes ha gestionat, etc.

Desplaça cap amunt