La persona seleccionada s’integrarà en l’equip de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament i Sensibilització de la Fundació Pau i Solidaritat PV, participarà en el desenvolupament del pla de treball de l’organització desenvolupant tasques relacionades amb la identificació, la formulació, l’execució, el seguiment i la justificació de projectes i programes d’EpD i sensibilització.

Durà a terme, entre d’altres, les funcions següents:

  • Identificació i formulació de propostes, execució i seguiment tècnic i financer de projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització.
  • Elaboració d’informes intermedis i finals i totes les tasques que puguen sorgir relacionades amb els projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització (seguiment, avaluació, gestió documental, anàlisi i retroalimentació per a l’aprenentatge de l’organització, socialització de resultats…) d’acord tant amb les normes dels finançadors com amb els criteris, els principis i els plans de treball de la Fundació.
  • Acompanyar, desenvolupar i dinamitzar sessions formatives i activitats de sensibilització presencials, o en un altre format dirigides a diferents col·lectius. Implementació d’activitats: cursos, tallers, xarrades, jornades i uns altres esdeveniments de caràcter educatiu.
  • Elaboració, preparació i/o revisió dels entorns digitals, recursos i materials pedagògics i de sensibilització necessaris per al desenvolupament de les activitats.
  • Suport a l’estratègia de comunicació de l’entitat, acompanyament al desenvolupament i posada en marxa d’accions de comunicació i sensibilització.
  • Desenvolupament d’altres funcions que contribuïsquen a l’assoliment dels objectius de l’entitat.

Com inscriure't en l'oferta

Cal remetre candidatures (CV i carta de motivació) a l'adreça pauisolidaritat@pv.ccoo.es, i indicar en l'assumpte “Tècnic/a EpD FPSPV”.

Data límit d'inscripció: 29 de gener de 2021.

En el termini màxim de 15 dies des de la data límit d'inscripció, es contactarà únicament amb les candidatures preseleccionades que s'adapten als nostres interessos i necessitats. Una vegada realitzada la selecció prèvia, es podrà sol·licitar la realització d'entrevistes presencials i l’acreditació documental de competències. L'entitat es permetrà contactar amb les referències professionals facilitades per el/la candidat/a o amb altres referències potencials, llevat d’indicació motivada en contra.

Desplaça cap amunt