Es requereix tècnic/a de sensibilització i enfortiment institucional per a l’execució de tasques i activitats previstes en el conveni de col·laboració que la Coordinadora Valenciana d’ONGD manté amb l’Ajuntament de Castelló. Les activitats tenen diverses àrees: enfortiment del treball de les ONGD de la Unitat Territorial de Castelló, desenvolupament i fiançament de les aliances amb la ciutadania i la societat civil a la ciutat de Castelló a través de la posada en marxa de les trobades de sensibilització i incidència social com Pobresa*Zero i la Fira de Nadal a Castelló, així com el desenvolupament de les estratègies de treball en xarxa a llarg termini i el suport de l’àrea de la incidència política local de la Coordinadora.

La finalitat de la creació d’aquest lloc és contribuir a la posada en valor de la cooperació en el territori castellonenc. Es busca un perfil amb capacitat i experiència de treball en organitzacions de Cooperació al Desenvolupament.

Requisits

  • Experiència en organització de campanyes, esdeveniments i activitats amb ONGD i/o participació activa en campanyes de sensibilització i mobilització social
  • Formació específica en cooperació per al desenvolupament
  • Experiència en labors de comunicació
  • Alta motivació i identificació amb els valors propis de la cooperació al desenvolupament
  • Experiència de treball i/o voluntariat demostrable en Tercer Sector
  • Domini de tècniques de treball en equip
  • Fluïdesa en valencià
  • Domini d’aplicacions ofimàtiques: textos, fulls de càlcul, correu electrònic, GoogleDrive.

Enllaç al formulari de dades personals per a les persones candidates.

Com inscriure't en l'oferta

Emplenar el formulari de dades personals en l'enllaç que apareix a dalt.

Enviar el currículum, carta de motivació i referències de la/s organització/és o entitat/és per correu electrònic: selecciopersonal@cvongd.org

Termini: fins al dilluns, 5 de juliol a les 10h.

Dates d'entrevistes: entre el 8, 9 o 12 de juliol a partir de les 10h en línia.

Es contestaran per mail i/o contactaran per telèfon només a les persones seleccionades per a les entrevistes.

Contacte per a dubtes o qüestions es dirigiran a Aga Bonk Turowska en el correu electrònic: selecciopersonal@cvongd.org

Desplaça cap amunt