Missió bàsica del lloc
Realitzar el cicle de gestió dels projectes de cooperació de MUSOL a Espanya, altres països europeus i països en desenvolupament, garantint un adequat monitore tècnic i control pressupostari d’acord amb els requeriments del sistema de gestió de qualitat de MUSOL.

Funcions principals

 • Gestió de projectes.
 • Sinergies i noves propostes.
 • Coordinació i comunicació interna i interinstitucional/desenvolupament institucional.

Coneixements i formació

Formació acadèmica requerida:

 • Llicenciatura i postgrau/màster en disciplines relacionades amb la gestió de projectes, cooperació internacional o matèries afins.
 • Formació específica en gestió de projectes.

Formació acadèmica valorada:

 • Es valorarà formació específica en governabilitat, enfortiment institucional, municipalisme.

Coneixements, capacitats i altres requeriments:

 • Es valoraran coneixements sobre gestió municipal, enfortiment municipal i de la societat civil, canvi climàtic.
 • Capacitat d’anàlisi d’informació, sistematització i redacció.
 • Coneixement comprovat del cicle de projecte i de les principals ferramentes de planificació (marc lògic, etc.).
  Disponibilitat per a viatjar als països dels projectes.
 • Requerit espanyol, fluid per a expressar-se correctament de manera oral i escrita i per a elaborar textos complexos.
 • Requerit francés, nivell mínim B2, per a expressar-se correctament de manera oral i escrita i per a elaborar textos complexos.
 • Es valorarà el coneixement d’anglés i valencià.

Experiència
Es requerix experiència comprovada en gestió de projectes de cooperació internacional (incloent identificació) finançats pels principals finançadors de MUSOL (actors de la cooperació descentralitzada espanyola, AECID, etc.), d’almenys 1 any.

Condicions laborals

 • Jornada laboral de 40 hores setmanals.
 • Lloc de treball: València, sense perjuí de desplaçament a terreny per al seguiment quan es precise.
 • Remuneració segons barems de MUSOL.
 • Mesures de conciliació personal, familiar i laboral.
 • Duració: previsió de contracte laboral fix, previ període de prova.

Com inscriure't en l'oferta

Envia el teu CV a info@musol.org especificant en objecte: candidatura [el teu nom i cognoms] - técnico proyectos.

Desplaça cap amunt