Perfil del candidat/a

Es busca una persona amb iniciativa i capacitat de planificació i organització que responga al següent perfil:

 • Estudis grau mitjà i/o superior. Es valoraran especialitzacions complementàries en cooperació internacional, educació per al desenvolupament, gènere i desenvolupament, pobles originaris i drets humans.
 • Coneixement de la realitat d’Amèrica Llatina, preferentment de Mesoamèrica, i del treball que Perifèries realitza en eixe àmbit.
 • Coneixement de la realitat del País Valencià, específicament referent a la defensa dels béns naturals comuns.
 • Experiència de treball en equip i en coordinació amb altres entitats.
 • Experiència de gestió tècnica i econòmica de projectes d’educació en entitats no lucratives.
 • Experiència i/o coneixements de comunicació social.
 • Capacitat per a organitzar activitats formatives, de sensibilització i comunicació.
 • Habilitats de comunicació orals i escrites en castellà i valencià.
 • Coneixements avançats d’informàtica.
 • Identificació amb la missió, visió i valors de l’associació.

Funcions del lloc de treball

 • Identificació i formulació de noves propostes i presentació als organismes competents. Disseny tècnic i pressupostari.
 • Execució, seguiment i justificació de projectes. Gestió tècnica i econòmica, elaboració d’informes segons paràmetres dels donants.
 • Coordinació i interlocució amb institucions i entitats. Assistència i participació en reunions institucionals i grups de treball de les xarxes a les quals pertany Perifèries

Condicions laborals

 • Contracte laboral indefinit, segons legislació espanyola vigent. 75% de jornada i retribució segons conveni. Grup Professional 2.
 • Horari flexible i possibilitats de teletreball.
 • Ubicació de treball: Seu de Perifèries, carrer Rubiols, 2 – Baix, València.
 • Incorporació immediata.

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades hauran d'enviar el seu CV i carta de motivació, amb la referència “Tècnic/a de EpD” al correu electrònic personal@periferies.org.

Només s'informarà del resultat del procés de selecció a les candidates preseleccionades, que seran convocades a una entrevista per a ampliar i complementar la informació inclosa en el seu CV.

Desplaça cap amunt