Descripció del lloc

Seguiment tècnic i econòmic dels projectes de finançament valencià, des de la seua aprovació fins al tancament de l’expedient per part del finançador, garantint la qualitat de la rendició de comptes dels projectes.

Suport als tècnics d’Estratègia de la seu de Madrid en la formulació i presentació de propostes de finançament valencià, així com en l’anàlisi prèvia de les convocatòries i en la seua previsió.

Funcions

 • Garantir el compliment, dins del termini i en la forma corresponent, de tots els compromisos adquirits amb els finançadors dels projectes.
 • Recolzar en el seguiment tècnic i econòmic sistemàtic dels projectes que permeta avaluar la marxa d’aquests, la necessitat de modificacions, l’abast d’objectius i resultats i els aprenentatges obtinguts en les intervencions.
 • Realitzar l’arxiu sistemàtic de tota la documentació generada pel projecte durant la seua formulació, execució i necessària per a la rendició de comptes.
 • Fer costat a la preparació de tota comunicació amb el finançador necessària per a la correcta gestió dels projectes i presentació de les noves propostes.
 • Fer costat a l’elaboració de formulació de nous projectes i de pretancaments i tancaments dels projectes en execució.
 • Elaborar i presentar els informes dels projectes exigits pels finançadors garantint la qualitat d’aquests.
 • Donar resposta als requeriments rebuts dels finançadors.
 • Assegurar la comunicació amb els tècnics de projectes de la Generalitat Valenciana, Ajuntament o Diputació de València.
 • Coordinar amb els responsables de voluntariat de la seu central les activitats de voluntariat i el seu pressupost corresponent.

Perfil sol·licitat

 • Experiència d’almenys 3 anys en gestió de projectes de cooperació internacional.
 • Formació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i coneixement de les eines de formulació i gestió de projectes.
 • Coneixement específic de la normativa de seguiment i justificació de projectes de cooperació valenciana.
 • Habilitats per al treball en equip; flexibilitat, iniciativa, capacitat resolutiva…
 • Capacitat de planificació, sistematicitat i rigorositat.
 • Es valorarà el coneixement avançat d’Excel i d’idiomes (francés o portugués).

Com inscriure't en l'oferta

Els interessats han d'enviar el seu CV i carta de motivació al correu valencia@cesal.org indicant en l'assumpte la referència “2024.01 Técnico proyectos CI VALENCIA". Només es contactarà amb aquelles sol·licituds seleccionades prèviament.

Desplaça cap amunt