Descripció

 •  Plaça: tècnic/a de projectes de cooperació internacional al desenvolupament i educació transformadora per a la ciutadania global
 • Lloc: Alacant (disponibilitat per a desplaçaments regionals ocasionals)
 • Tipus de contracte: duració determinada, jornada completa.
 • Salari: segons conveni estatal d’intervenció social

Funcions i tasques

 • Formulació, seguiment i avaluació dels Projectes de Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament.
 • Cerca i seguiment de convocatòries públiques i privades per a cofinançament de projectes de desenvolupament i sensibilització.
 • Participació en reunions amb organismes públics i privats, representant a SED.
 • Altres concordes amb el lloc de treball.

Perfil demandat

 • Estudis mínims: Grau Treball Social o Qualsevol Grau de Ciències Socials + Màster de Cooperació al Desenvolupament (necessari acreditar)
 • Experiència mínima: almenys 1 any (necessari acreditar)
 • Requisits mínims:
  • Experiència en formulació de projectes – Marc Lògic (necessari acreditar)
  • Experiència en preparació tramitació de subvencions públiques
  • Coneixements d’anglés i/o francés (mínim B2)
 • Altres aspectes valorables:
 • Experiència prèvia en entitats del sector
 • Experiència de voluntariat en entitats socials o de cooperació al desenvolupament
 • Experiència professional o de voluntariat en països d’IDH baix.
 • Coneixements informàtics aplicats (paquet office), especialment treball amb formularis en línia, seus electròniques, eines de comptabilitat de projectes i presentacions.
 • Coneixement de l’ONGD SED, i implicació en les seues activitats.

Com inscriure't en l'oferta

Enviar CV a sedmediterranea@sed-ongd.org

Desplaça cap amunt