En Farmamundi estem buscant una persona tècnica de projectes per a la seua incorporació a l’equip de l’Àrea de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Descripció General del Lloc

En dependència de la Direcció de l’Àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament de l’entitat, la persona seleccionada s’encarregarà de les següents tasques:

 • Formulació i gestió tècnica, administrativa i econòmica de projectes de cooperació al desenvolupament segons l’Enfocament  Basat en Drets Humans (EBDH) i paràmetres d’organismes nacionals (AECID, Comunitats Autònomes, municipis, etc.) i internacionals (Unió Europea).
 • Elaboració d’informes segons paràmetres de les agències cofinançadores.
 • Pressupost de projectes i justificació financera d’estos.
 • Seguiment i enfortiment del desenvolupament del Pla de Treball de l’Àrea de Cooperació Internacional al Desenvolupament segons l’enfocament de treball i objectius estratègics de Farmamundi.
 • Suport a les Oficines de Farmamundi en el terreny, coordinació amb altres Àrees de *Farmamundi i altres actors i supervisió d’activitats dels projectes.
 • Unes altres que li assigne la Direcció de l’Àrea.

Perfil requerit

 • Formació universitària superior.
 • Formació en Cooperació al Desenvolupament.
 • Formació en Gènere i Desenvolupament.
 • Experiència demostrable en formulació, gestió i seguiment d’accions de cooperació. Maneig de metodologies de planificació i gestió per resultats.
 • Experiència en gestió de projectes de l’àmbit de salut amb perspectiva de gènere.
 • Capacitat de gestió administrativa mitjançant el sistema d’avanç d’activitat i despesa.
 • Experiència en la justificació tècnica i econòmica segons normativa dels principals donants (AECID, UE i cooperació descentralitzada espanyola).
 • Excel·lent capacitat de redacció, diagnòstic i anàlisi de la situació soci-política.
 • Capacitat de coordinació i interlocució amb les institucions finançadores, organitzacions contraparts executores i amb les oficines sobre el terreny de Farmamundi.

Es valorarà

 • Competència lingüística en francés.
 • Experiència de treball amb permanència en països empobrits i coneixement de l’àrea de treball.
 • Experiència en llocs similars en ONGs i institucions de desenvolupament/DDHH/drets de les dones i les xiquetes.
 • Disponibilitat per a realitzar missions a terreny (identificació, seguiment i avaluació de projectes).
 • Capacitat per a treballar en equip i gestionar situacions d’estrés.
 • Excel·lents habilitats socials.
 • Coneixement i maneig d’informàtica a nivell usuària/o (word, excel, base de dades, etc.).

Condicions de l’Oferta de Treball

Com inscriure't en l'oferta

Enviar carta de motivació i Curriculum vitae actualitzat a proyectos5@farmamundi.org. Indicar en el Currículum la Referència “Técnico/a de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo”. Només es contestaran aquelles candidatures que siguen preseleccionades.

Desplaça cap amunt