Funcions i tasques del lloc de treball

Identificació, formulació, gestió de subvencions, seguiment, avaluació i justificació de projectes

  • Cerca i gestió de finançament públic per als programes/projectes, a través de fonts provincials, autonòmics, nacionals o internacionals.
  • Cerca de noves oportunitats de subvencions, convenis i aliances amb institucions amb les que es treballe i amb altres noves.

Execució dels projectes i convenis

  • Coordinació i supervisió del procés de gestió. Això inclou: formulació, seguiment tècnic i econòmic, i justificació del programa/projecte.
  • Seguiment i justificació de les subvencions públiques i privades, nacionals e internacionals.
  • Control de l’arxiu digital i físic.
  • Recopilació de fonts de verificació.
  • Elaboració d’informes periòdics i finals.
  • Coordinació amb les diferents àrees del Fons (administració, secretaria, comunicació, etc).
  • Coordinació i seguiment de l’execució per part de socis i contraparts locals.

 

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades hauran d’aportar:

- Currículum Vitae actualitzat.
- Carta de motivació i documentació escanejada de la titulació i mèrits que es facen referència al C.V.
- També es farà constar fins a 3 contactes de referència dels darrers treballs realitzats (nom de l’organització, lloc i telèfon de contacte).

El termini per presentar la documentació finalitza l’11 de juliol, i s’ha d’enviar al correu electrònic: oficina@fonsvalencia.org amb l’assumpte «Oferta treball tècnic/a de projectes».

A partir del 15 de juliol es convocarà als candidats/tes seleccionats a una entrevista personal. Es podrà sol·licitar prova documental de les titulacions o experiència laboral.

No es valoraran les candidatures que no cumplisquen els requisits de l’oferta. Sols s’acceptarà la documentació en format digital.

Desplaça cap amunt