En la Coordinadora Valenciana d’ONGD busquem tècnic/a de gestió administrativa i sensibilització amb experiència per a l’execució de tasques i activitats per al desenvolupament d’actuacions conjuntes en matèria de cooperació al desenvolupament i tasques de suport a la Coordinadora Valenciana d’ONGD.

Es busca un perfil amb sòlides capacitats i experiència en gestió administrativa, en matèria de cooperació al desenvolupament i promoció de l’educació per al desenvolupament i el Comerç Just.

FUNCIONES

  • Gestió i sistematització administrativa.
  • Gestió i sistematització tributària i comptable.
  • Formulació, seguiment i justificació econòmica de convenis.
  • Seguiment i control pressupostari dels fons de l’entitat.
  • Planificació, gestió, organització, seguiment i avaluació de les activitats del Dia Mundial del Comerç Just en la Comunitat Valenciana i fires de Comerç Just.
  • Coordinació grup de treball de Comerç Just i Consum Responsable.
  • Seguiment Pla d’Acció València Ciutat pel Comerç Just.
  • Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per raons del treball.

 

Contracte de substitució per baixa per maternitat, a 20 hores setmanals fins a la baixa i 39 hores a partir de la data de la baixa

Com inscriure't en l'oferta

Per a inscriure's en l'oferta és necessari emplenar el formulari que s'indica en el text complet de l'oferta. Es pot accedir a ell prement el botó "Més informació".

A més, serà necessari enviar el Currículum i referències de la/s organització/és o entitat/és al correu electrònic: selecciopersonal@cvongd.org

Termini: fins al dilluns 8 de març a les 12 h de migdia.

Dates d'entrevistes en línia: estimades per al 9, 10 i 11 de març. Només es contactarà amb les persones seleccionades per a l'entrevista.

Desplaça cap amunt