BREU DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Es requereix tècnic/a auxiliar administrativa amb experiència i sòlides capacitats en gestió administrativa per a l’execució de tasques administratives i suport en la logística de les activitats i esdeveniments de la Coordinadora.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Requisits

 • Formació professional superior o formació acadèmica equivalent, es valorarà l’especialitat d’Administració i Finances.
 • Experiència en gestió administrativa i tributària.
 • Experiència en gestió logística d’esdeveniments i activitats.
 • Domini d’aplicacions ofimàtiques: textos, fulls de càlcul, correu electrònic, internet.

Aspectes que es valoraran:

 • Formació específica en cooperació al desenvolupament.
 • Experiència contrastada de gestió administrativa en entitats socials.
 • Experiència en gestió logística d’esdeveniments i activitats amb ONGD.
 • Coneixement de comptabilitat.
 • Alta motivació i identificació amb els valors propis de la cooperació al desenvolupament.
 • Coneixement de valencià.
 • Bona disposició personal per al treball en equip.

FUNCIONS

 • Gestió i sistematització administrativa de l’entitat.
 • Suport en la gestió de subvencions.
 • Suport en la gestió comptable.
 • Atenció telefònica.
 • Gestió logística dels esdeveniments organitzats per la Coordinadora.
 • Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per raons del treball.

CONDICIONS LABORALS

 • Incorporació: 2 de maig.
 • Contracte indefinit en el grup professional 2 segons el Conveni Estatal d’Acció i Intervenció Social, ampliat per l’acord d’empresa.
 • Salari segons barem d’organització.
 • Lloc de treball: seu de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, c/Moro Zeit 9,  baix esq, València.
 • Jornada laboral: 20h setmanals.
 • Horari habitual: horari de matins i alguna vesprada, flexible segons necessitats.

Per a presentar candidatura, cal emplenar el formulari de dades personals punxant en aquest enllaç.

Com inscriure't en l'oferta

Emplenar el formulari de dades personals que apareix just a dalt i enviar Currículum, incloent referències de la/s organització/és o entitat/és.
Per correu electrònic: selecciopersonal@cvongd.org

Termini: fins al dilluns, 25 d'abril.

Dates d'entrevistes: estimada per a 27 abril.

Només es contactarà amb les persones seleccionades per a l'entrevista.

Desplaça cap amunt