Es requereix tècnica / o administratiu financer per a l’equip de la delegació de València per donar suport a les tasques administratives i tècnic-financeres de les diferents accions i projectes que la delegació estigui executant. Es realitzaran les següents funcions:

  • Elaboració de la gestió pressupostària i financera; i seguiment financer de projectes
  • Preparació de la documentació per a les auditories financeres dels projectes i de la documentació administrativa d’informes i noves convocatòries.
  • Suport administratiu en les tasques de relacions laborals com el registre de voluntariat i en la recerca de fonts de finançament per a ONGDs.
  • Elaboració dels informes econòmics segons formulari per als finançadors i de la comptabilitat de la delegació segons programa informàtic intern.
  • Participar en la vida associativa de la delegació mitjançant la comunicació continuada amb el voluntariat per a les diferents vies existents.

Per al perfil es demana una experiència en llocs de treball semblants a el tercer sector i / o cooperació internacional; en comptabilitat i gestió administrativa; i en l’elaboració d’informes justificatius de seguiment de projectes EPD de la GVA i de gestió de projectes.

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades poden enviar su currículum vitae i carta de motivació personal indicant referencia ''tècnic/a administratiu'' al correu electrònic: administracion@justiciaalimentaria.org

Només seran valorades les candidatures que incloguin CV acompanyat de la carta de motivació personal.

Desplaça cap amunt