Des de la Coordinadora Valenciana d’ONGD busquem empresa o persona consultora per a la realització d’una Estratègia d’Igualtat de Gènere.

En l’àmbit de la nova Agenda 2030 i de la construcció d’un nou Marc Estratègic en la Coordinadora, per a treballar per la igualtat entre dones i homes es fa necessari que tant la Coordinadora com la resta d’organitzacions que formen part d’aquesta, integren de manera real i efectiva la perspectiva de gènere en un marc de Drets Humans en la cultura, les estructures i els processos de cadascuna d’elles en coherència amb els seus Estatuts i amb el Codi de Conducta. És a dir, és necessari que es desenvolupe un procés i una política de transversalització integral i global que ens porte a revisar la nostra manera de treballar, de relacionar-nos i, en definitiva, d’entendre el món.

Consulta en “Més informació” els termes de referència de l’oferta.

Com inscriure't en l'oferta

Aquelles persones interessades han d'enviar la seua sol·licitud fins al 25 de juny, indicant com a referència “Estratègia de Gènere”, a l'adreça electrònica: coordina@cvongd.org.

Les sol·licituds han d'incloure expressament:
- Una proposta metodològica.
- Una proposta econòmica.
- El CV de la persona o equip que la present.

Se suggereix sol·licitar justificant de recepció automàtic; la Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics. Només s'enviarà contestació a les propostes preseleccionades.

Desplaça cap amunt