Conveni: “Enfortiment del dret a la participació en la construcció d’una societat responsable i solidària a través de la sensibilització, comunicació, formació, diàleg i treball en xarxa.”

Aquesta avaluació pretén analitzar el projecte des de 2 òptiques:

 • Avaluar el procés del projecte. Aquesta avaluació hauria d’analitzar si els instruments van ser adequats (formació, recursos, activitats, etc.).
 • Avaluar l’impacte (resultats) en els beneficiaris participants, des de l’enfocament basat en drets humans i de gènere.

Objectius

 • L’objectiu general de l’avaluació és obtindre una mirada externa sobre el disseny, estructura i procés dut a terme per la Coordinadora per a enfortir el dret a la participació en la construcció d’una societat responsable i solidària.
 • Com a objectius específics s’espera que l’avaluació aporte recomanacions, lliçons apreses i millores que permeten reorientar aquest procés en l’àmbit de l’enfortiment intern del sector, incidència política, sensibilització social i generació d’aliances.

La proposta tècnica, haurà de tindre les següents característiques:

1. Portada on s’indique:

 • El nom de l’empresa o persona avaluadora
 • El títol de l’avaluació i del projecte avaluador
 • Dades de contacte de l’empresa, avaluador independent…

2. Oferta tècnica que incloga:

 • Currículum detallat de l’empresa (en el seu cas).
 • Currículum detallat de la persona que efectuarà el treball.

3. Abast i metodologia de treball que incloga:

 • Objectius de l’avaluació.
 • Abast de l’avaluació.
 • Proposta preliminar de metodologies.

4. Agenda de treball que incloga:

 • Activitats de l’avaluació.
 • Planificació temporal de la revisió i terminis de lliurament dels informes (cronograma detallat).

5. Proposta d’informe en el qual s’incloguen els aspectes fonamentals d’aquest.

Perfil de l’equip avaluador

 • Experiència demostrable en el disseny i elaboració d’avaluació intermèdia, final i/o d’impacte de projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global (almenys 3 avaluacions elaborades de les quals 1 haurà d’estar referida a la Comunitat Valenciana).
 • Un membre de l’equip avaluador o la persona avaluadora haurà d’acreditar formació específica en metodologies i aplicació de tècniques d’investigació social.
 • Implicació equitativa en el procés avaluador, si l’equip avaluador el compon més d’una persona, d’homes i dones.
 • No podran participar en aquest procés les persones que hagen tingut una relació laboral amb la Coordinadora entre les dates d’inici i finalització del projecte que se sotmet a l’avaluació externa.

Addicionalment es valorarà:

 • Formació de postgrau en cooperació al desenvolupament o en avaluació de projectes.

Termini: fins al 15 de maig de 2023.

Com inscriure't en l'oferta

- Presentació de les ofertes: coordina@cvongd.org Assumpte: Proposada avaluació TdR SOLCOR/2021/0002.
- Forma de presentació: en format electrònic.
- Telèfon de contacte per a més informació: 963 91 37 49.

Desplaça cap amunt