Consulta ací els Termes de Referència (TdR) per a la realització de l’avaluació final externa del projecte de cooperació finançat per la GVA (2021): Enfortiment Dels Servicis Públics I Comunitaris Per a l’Apoderament I L’Assistència Integral De Qualitat A Dones Supervivents De VBG, En particular Dones Desplaçades I Col·lectiu LGTBI, De l’Orient Antioqueño (Colòmbia)  (Expedient: NSOLPCD/2021/0099)

Pressupost: 7.800 euros

L’oferta tècnica i econòmica haurà d’incloure:

  • Portada que incloga el nom de la/s persona/s avaluadora/s o empresa i les seues dades de contacte i el títol del projecte a avaluar.
  • Proposta metodològica d’avaluació i cronograma de treball preliminar d’acord amb els TdR.
  • Composició de l’equip consultor i CV de les persones integrants de l’equip de consultoria.
  • Pressupost detallat de l’oferta (detallant per separat les despeses d’honoraris de les despeses operatives).

Com inscriure't en l'oferta

Si t'interessa, envia oferta tècnica i econòmica per correu electrònic abans del 7 de juny de 2024 a les 23.59 al correu scooperacion@pv.ugt.org amb còpia a oriente.empoderado.contra.vbg@gmail.com especificant en l'assumpte: Avaluació NSOLPCD/2021/0099.

Desplaça cap amunt