Des d’Alianza por la Solidaridad es requerix contractar un servici extern per al suport de l’organització de diferents activitats en el marc de la visita de 2 defensores al Pais Valencià a principis de maig 2024.

Es requerix el suport en les següents accions generals:

  • Suport amb la coordinació, organització logística, operativa i de contingut, així com en la realització de les diferents activitats plantejades en el marc de la setmana d’intercanvi i sensibilització amb les dones defensores del Sud Global.
  • Suport amb la gestió del viatge de les dos defensores a la Comunitat Valenciana.
  • Realitzar fotografies i llistes d’assistència de les reunions i espais organitzats, així com notes informatives sobre la base de les temàtiques abordades.
  • Suport i acompanyament a les defensores en la seua visita a la Comunitat Valenciana, així com desplaçament a les diferents activitats.
  • Elaboració de l’Informe Final de les accions realitzades a nivell tècnic amb els registres i fonts de verificació responent als requisits del finançador.

Per a més informació, veure tdr acompanyament defensores.

Com inscriure't en l'oferta

Per a la valoració de les persones candidates se sol·licita que ens envien el Curriculum vitae abans del dia 31 de març de 2024 a les 15:00h a l'email cmillan@aporsolidaridad.org.

Desplaça cap amunt