Objectiu general del lloc

Sota la supervisió de la Secretaria Tècnica i en col·laboració amb la Junta de Directiva, la persona seleccionada serà responsable de:

 • Dissenyar, gestionar i justificar els projectes amb els quals compta la Coordinadora.
 • Dissenyar i donar seguiment al pressupost anual de la Coordinadora amb els inputs i informació proporcionada per les àrees, i realitzar el seu seguiment.
 • Acompanyar els processos de transparència i rendició de comptes de la Coordinadora.
 • Col·laborar en les activitats de l’àrea d’enfortiment.

Competències

 • El perfil requereix una persona amb experiència de treball en el sector de les ONGD, en llocs tècnics, amb bons coneixements sobre el cicle de projectes i subvencions públiques i privades, autonòmiques i locals. Experiència de treball en equip, en planificació i organització del treball, amb capacitat per a les relacions humanes i assoliment de consensos i amb iniciativa i flexibilitat.
 • Es valoraran coneixements i experiència en polítiques de pau, drets humans, gènere, medi ambient i lluita contra la desigualtat.

Principals responsabilitats

 • Proporcionar suport tècnic per a l’execució del pla de treball anual de la Coordinadora, en els temes vinculats amb la gestió de projectes i el seguiment pressupostari, en estreta col·laboració amb les persones integrants de l’àrea i amb la coordinació de la Secretaria Tècnica.
 • Identificar fonts de finançament, institucions i convocatòries que s’adapten a la cartera de projectes de la Coordinadora.
 • Realitzar la formulació, seguiment i justificació dels projectes de la Coordinadora. Elaborar informes i preparar documentació necessària en cada cas, inclosa la requerida per a l’auditoria externa de projectes.
 • Realitzar l’auditoria externa de comptes de la Coordinadora.
  Realitzar la formulació i seguiment dels pressupostos anuals de la Coordinadora.
 • Control de despesa, seguiment pressupostari i supervisió de la gestió comptable
 • Donar seguiment a l’aplicació dels protocols relatius a formulació i gestió de projectes, així com de transparència de l’entitat.
 • Fer costat a la resta de l’equip tècnic en altres activitats de la Coordinadora.

Requisits

 • Formació universitària, preferiblement en ciències socials, economia, dret, sociologia o similar.
 • Coneixements demostrables de les convocatòries de la Generalitat Valenciana i entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 • Coneixements sobre normativa aplicable a les diferents convocatòries de finançament i subvencions a ONGD. Lectura àgil de documents jurídics.
 • Coneixements demostrables sobre seguiment financer.
 • Coneixements demostrables sobre cooperació per al desenvolupament, sobre enfocament de gènere i polítiques feministes, i sobre les ONGD.
 • Bons coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a, principalment d’eines vinculades amb la gestió pressupostària i/o la justificació de convocatòries.
 • Nivell mitjà de valencià, parlat i escrit.

Experiència

 • Experiència de, almenys, dos anys en el sector de les *ONGD, com a tècnic/a de projectes de cooperació per al desenvolupament i/o educació per al desenvolupament.
 • Experiència de, almenys, dos anys en gestió pressupostària de projectes.
 • Experiència de, almenys, dos anys de treball en l’elaboració d’anàlisi, visualització de dades (quantitatius i qualitatius) i elaboració i edició d’informes.
 • Experiència en planificació, organització i treball per objectius/resultats.
 • Experiència de treball en equips.

Habilitats requerides

 • Capacitat d’organització, anàlisi i gestió.
 • Bona capacitat i interés en la comunicació oral i escrita, incloent-hi bon nivell en la redacció de textos.
 • Capacitat en la generació i facilitació d’entorns col·laboratius. Es valoraran les habilitats en la consecució d’acords i consensos.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Facilitat de tracte personal i capacitat per a les relacions humanes.
 • Capacitat d’iniciativa.
 • Ofimàtica avançada, especialment, maneig del programa Excel.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.

Es valorarà

 • Màster en cooperació per al desenvolupament i especialització en gènere.
 • Experiència de treball en països del Sud Global.
 • Coneixements dels procediments que impliquen les convocatòries europees.
 • Formació financera.

Condicions laborals

 • Contracte laboral de substitució per excedència.
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals.
 • Horari habitual: horari de demà i dues vesprades flexibles segons necessitats organitzatives i de conciliació.
 • Salari segons barem de la Coordinadora en grup 1 recollit en l’Acord d’Empresa disponible en la web de la Coordinadora.
 • Modalitat de treball: presencial amb flexibilitat horària i opcions de teletreball una part de la jornada (màxim 30%).
 • Incorporació: 17 d’abril de 2023.

Presentació de candidatures

 • Completar el formulari de dades personals en el següent enllaç   fins al dilluns 10 d’abril.
 • Les persones preseleccionades hauran de realitzar una prova tècnica i financera de coneixements. Els candidats i candidates que passen la prova realitzaran finalment una entrevista.
 • Dates d’entrevistes en línia: estimades per a el  13 i 14 d’abril en horari de demà.

La Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics. Només es contactarà amb les persones preseleccionades per a l’entrevista.

Es garantirà la confidencialitat de les dades de les persones que es presenten com a candidates al llarg de tot el procés.

Nota: La Coordinadora de ONGD promou la no discriminació per motius de raça, color, sexe, religió, opinió, política, ascendència nacional, origen social o qualsevol altra causa, fomentant la igualtat d’oportunitats per a accedir al lloc de treball.

Com inscriure't en l'oferta

Completar el formulario de datos personales en el enlace que se adjunta en la oferta hasta el lunes 10 de abril.

Desplaça cap amunt