En l’Associació de Solidaritat Perifèries del Món estem buscant a una persona per a incorporar-se com a Responsable de la gestió financera de l’organització.

Les competències requerides són:

✓ Estudis, coneixements i experiència demostrada en gestió financera i administrativa d’organitzacions, preferentment del sector de les entitats no lucratives.
✓ Coneixements i experiència en comptabilitat.
✓ Capacitat de gestió en aspectes generals i administratius de l’organització.
✓ Es valoraran coneixements i experiència en la realització i seguiment de pressupostos de convocatòries de subvencions i ajudes de l’administració pública, especialment a nivell local.
✓ Maneig informàtic.
✓ Imprescindible comprensió de la llengua valenciana.
✓ Amb visió estratègica, iniciativa i capacitat de planificació, coordinació i organització.
✓ Flexible, creativa i promotora de la innovació i la participació col·lectiva en la presa de decisions.
✓ Motivada, responsable i en condicions de mantindre un acord professional estable.
✓ Oberta a la implicació amb els processos de transformació social a Amèrica Llatina i el País Valencià que acompanyem i que constituïxen la nostra raó de ser.

Les funcions del lloc són:

✓ Planificació econòmica i financera.
✓ Control de les finances de l’organització a nivell general.
✓Elaborar i donar seguiment al pressupost anual de l’organització, així com el tancament i elaboració de comptes per a l’aprovació de l’Assemblea General.
✓ Suport en la gestió de projectes:
• Disseny pressupostari.
• Seguiment econòmic financer de projectes assegurant la correcta justificació econòmica d’activitats i resultats. Elaboració d’informes econòmics segons paràmetres dels donants.
✓ Seguiment de la gestió comptable, laboral i fiscal.
✓ Supervisió de contractacions i compres.
✓ Control de caixa xica.

Nosaltres oferim:

✓ Participació en un espai associatiu equitatiu, obert i amb un bon clima de treball.
✓ Coneixement d’organitzacions i processos de defensa dels drets humans.
✓ Aprenentatge de persones expertes en la temàtica i el sector de la cooperació internacional.
✓ Incorporació a un projecte amb un notable volum de gestió i potencial de millora.
✓ Condicions laborals i salarials:
• Contracte indefinit amb 6 mesos de prova.
• Categoria de Tècnic 2.
• Retribució bruta anual segons Conveni d’Acció i Intervenció Social generada en 12 mensualitats.
•Jornada completa segons Conveni.
•Horari flexible.
•Incorporació immediata.
•Lloc de treball equipat en la seu de Perifèries, C/Rubiols 2 baix. València.

Si estàs interessada/o, envia’ns el teu CV i carta de motivació, amb la referència “Coordinación económica y financiera” al correu electrònic personal@periferies.org, abans del pròxim 22 de juny de 2024 a les 24:00 hores.

Únicament contactarem amb les candidatures que siguen pre-seleccionades per a la realització d’una entrevista en el termini de quinze dies. Transcorregut eixe termini, hauràs d’entendre que hem optat per continuar el procés amb altres propostes que pensem s’adapten millor a les nostres necessitats i interessos.

Com inscriure't en l'oferta

Si estàs interessada/o, envia'ns el teu CV i carta de motivació, amb la referència “Coordinación económica y financiera” al correu electrònic personal@periferies.org, abans del pròxim 22 de juny de 2024 a les 24:00 hores.

Únicament contactarem amb les candidatures que siguen pre-seleccionades per a la realització d'una entrevista en el termini de quinze dies. Transcorregut eixe termini, hauràs d'entendre que hem optat per continuar el procés amb altres propostes que pensem s'adapten millor a les nostres necessitats i interessos.

Desplaça cap amunt