Farmamundi selecciona personal tècnic (2) d’Acció Humanitària per al seguiment i l’execució en terreny, des de la seu central a València i des de la nostra seu a Bilbao (en funció de l’interés de la persona que aplicació) dels projectes d’Acció Humanitària i intervencions d’emergència que desenvolupem en el marc de la seua activitat.

Descripció general del lloc:

Missió: Presentació, seguiment i justificació de projectes d’Acció Humanitària i intervencions en emergències, en el marc de la planificació anual de Farmamundi en cadascuna de les Àrees, incloent-hi el suport en la gestió logística i administrativa i la seua reporte a l’àrea.

Dependència de: Direcció d’Acció Humanitària i Emergències (AHyE), Adjuntía a la Direcció d’AHyE i Tècnics/as Responsables de Projectes d’Acció Humanitària i Emergències en Seu.

Llocs Coordinats: No realitza labors de coordinació, excepte amb els llocs les funcions i les tasques dels quals complementen les que este desenvolupa.

Com inscriure't en l'oferta

Enviar carta de motivació i Curriculum vitae actualitzat a proyectos1@farmamundi.org

Desplaça cap amunt