Supervisió directa de: Director d’Acció Humanitària, Emergències i Desenvolupament.

Si t’apassiona la redacció i justificació de propostes de subvenció de Projectes d’Emergència i Acció Humanitària, i t’agraden els nous reptes, pots unir-te a una important organització sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida dels refugiats palestins.

Pot ser la teva oportunitat!

Som un equip jove i dinàmic que treballa amb alts estàndards de qualitat i eficiència per a aconseguir el nostre objectiu principal: millorar la qualitat de vida dels refugiats palestins.

Estàs disposat a participar en aquest repte?

Busquem una persona que tinga com a missió principal redactar i fer el seguiment de propostes de subvencions de projectes d’Emergència i Acció Humanitària.

METES

EL TEU OBJECTIU A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ SERÀ…
• La redacció de les propostes de subvenció i la justificació de les mateixes
• El seguiment de les propostes de subvencions segons el reglament dels donants i el reglament intern de l’entitat.

DEURES PRINCIPALS I RESPONSABILITATS

ELS TEUS DEURES PRINCIPALS SERAN…
• Elaborar propostes de projectes i informes segons siga necessari i tal com li assigne el director d’àrea, treballar en els projectes assignats de manera independent i coordinar-se amb el personal rellevant de l’equip de projectes.
• Elaborar propostes de projectes, documents conceptuals i informes de projectes d’alta qualitat i adaptables en coordinació amb les oficines de camp de l’UNRWA i els departaments de camp respectius.
• Supervisar l’execució dels projectes en coordinació amb els departaments de camp i verificar el compliment dels requisits dels donants.
• Investigar i fer el seguiment de la publicació de convocatòries i altres oportunitats de finançament
• Elaborar, mantenir i actualitzar el sistema de seguiment de projectes amb les eines establertes a tal efecte (taules de seguiment i altres).
• Assegurar que tots els projectes es desenvolupen i s’executen sota un enfocament de Gènere i Drets Humans.
• Cercar i preparar qualsevol documentació necessària per a resoldre incidències o complir amb els requisits del donant relacionats amb la presentació d’informes i auditories de projectes.
• Missions sobre el terreny: organització de la logística i l’agenda del viatge en coordinació amb la Divisió d’Associació de UNRWA i les oficines de camp implicades.
Recollir informació relacionada amb el desenvolupament dels projectes, necessitats prioritàries i reptes, així com treballar en la identificació i resolució de qualsevol possible incidència en els projectes recolzats per l’organització.
• Assegurar el flux d’informació adequat amb els donants sota la seva responsabilitat, així com amb altres departaments del comitè, la delegació i el supervisor directe.
• Donar suport en la difusió de les activitats del Comitè i col·laborar en altres activitats quan siga necessari (esdeveniments, campanyes, butlletí, web, mitjans de comunicació, etc.).

CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

PER A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ ÉS IMPORTANT QUE TINGUES…

• Títol universitari d’una institució educativa acreditada en Relacions Internacionals, Estudis de Desenvolupament, Administració Pública, Ciències Socials o un altre camp relacionat.
• Es requereixen estudis de postgrau en gestió de projectes de Cooperació Internacional i/o Ajuda Humanitària.
• Experiència acreditada mínima de 3 anys en projectes de Cooperació Internacional i/o Ajuda Humanitària (no cal experiència internacional).
• Experiència acreditada com a mínim de 2 anys com a responsable de projectes en la gestió de projectes finançats amb el sistema de cooperació descentralitzada, almenys un dels anys no a l’estranger (obligatori).
• Excel·lent domini de l’anglès escrit i parlat (es provarà).
• Castellà llengua materna o bilingüe.
• Valencià llengua materna o bilingüe.
• Competència en la planificació i el treball amb l’enfocament ML, Drets Humans i Gènere (es posarà a prova).
• Competència en aplicacions informàtiques com el tractament de textos, fulls de càlcul, correu electrònic i eines de recerca (es provarà).

PER A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ ÉS UN PLUS…

• Que tingues PASSIÓ i estigues compromès amb els refugiats palestins.
• Que tingues coneixement de la geopolítica de l’Orient Mitjà, l’ocupació israeliana i la situació de Palestina, l’organització i els procediments de les Nacions Unides.
• Que tingues coneixements d’àrab.
• Que tingues experiència laboral o de voluntariat a l’Orient Mitjà, especialment a Palestina.
• Que es dispose del certificat de discapacitat.

ESTIMEM…

• Persones amb excel·lents habilitats en recerca i elaboració d’informes tècnics.
• Persones amb capacitat per desenvolupar objectius clars i identificar activitats i tasques prioritàries.
• Persones capaces de treballar amb molta pressió i terminis molt ajustats, amb prioritats canviants i en contextos especialment sobrecarregats sense comprometre la qualitat.
• Persones amb capacitat per a establir i mantindre relacions de treball efectives amb els companys de treball, el supervisor, la resta del personal i altres grups d’interès.

A MÉS, ENS AGRADARIA QUE TINGUERES…

• Disponibilitat per a viatjar periòdicament per la Comunitat Valenciana i tenint en compte les mesures de prevenció – mitigació de la COVID19 adequades segons la situació sanitària.
• Disponibilitat per a adaptar el calendari de treball a les necessitats del projecte durant el període de contractació, puntualment.
• Compromís amb la nostra missió, visió i valors, així com amb el nostre codi de conducta.
• Disponibilitat immediata d’incorporació.

AQUESTA ÉS LA NOSTRA PROPOSTA PER A TU…

CODI DE L’ANUNCI DE VACANT: TEAH 2022.02

Salari Brut Anual: 23.000 €
Jornada laboral: 38 hores setmanals, i 3 mesos de «jornal d’estiu». Entrada i eixida flexibles.
L’organització promou la conciliació de la vida laboral i familiar.
Vacances anuals: 23 dies hàbils.
Condicions del contracte de servei: indefinit, amb període de prova segons conveni.

 

Com inscriure't en l'oferta

Per a iniciar el procés de sol·licitud, els aspirants hauran d'enviar el seu currículum, i una carta de motivació en anglès, amb l'assumpte del correu electrònic TEAH 2022.02 a través de l'oferta de feina que podeu trobar a (secció "Ver ofertes d'ocupació") https ://unrwa .es/ trabaja-con-nosotros/ fins al 22 de novembre de 2022 a mitjanit (hora de València) (amb possibilitat d'avançar o ampliar la data final de recepció depenent del volum de candidatures rebudes).

Una vegada revisades les sol·licituds, si eres una de les persones preseleccionades, ens posarem en contacte amb tu perquè pugas formar part del procés de selecció (només ens posarem en contacte amb les persones que tinguen la candidatura preseleccionada). Si eres finalista, et demanarem dues referències professionals.

Desplaça cap amunt