El Centre Delàs d’Estudis per la Pau és una entitat independent dedicada a l’anàlisi de la pau, seguretat, defensa i armamentisme. Combina el treball d’estudi i publicació amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme i la proliferació d’armes. Presta especial atenció a les polítiques de seguretat i defensa, les exportacions d’armes, el finançament de la indústria militar, els pressupostos i despeses militars, el funcionament de les forces armades, la indústria militar, la Recerca i Desenvolupament (R+D) militars i les operacions militars a l’exterior, i en un sentit més ampli a la Cultura de Pau.

El tècnic de projectes del Centre Delàs és la persona responsable de la gestió tècnica i administrativa dels projectes de l’entitat que li siguin adjudicats, tots ells relacionats amb les activitats corrents del Centre Delàs. És responsable del cicle dels projectes al seu càrrec (formulació, execució, justificació). Com a tècnica de projectes és responsable de la correcta execució de les seves activitats, del seguiment del seu cronograma i del seguiment econòmic dels mateixos; així com de tot allò que requereix el compliment de les demandes de cada finançador (tràmits, informes, etc.). La tècnica de projectes del Centre Delàs respon davant el Coordinador del Centre Delàs.

Al pdf adjunt trobareu una relació de les responsabilitats i tasques associades a la plaça, així com del perfil requerit, els elements que es valoren i les condicions de la feina.

Com inscriure't en l'oferta

Persones interessades enviar carta de motivació i CV a: info@centredelas.org (llegiu tots els detalls de l’oferta, no es consideraran candidatures incompletes).

Desplaça cap amunt