Objectiu principal del lloc

Gestió tècnica i financera dels projectes de PcD en Palestina en coordinació amb les sòcies locals i la seu de PcD en l’Estat espanyol; representar a PcD davant institucions, organitzacions i xarxes locals.

Objectiu complementari

Realitzar accions de comunicació i incidència; participar en els escenaris locals de defensa de DDHH i articulació d’organitzacions.

Funciones

• Formulació, seguiment, justificació tècnica i econòmica i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària, vetlant per la sostenibilitat de les intervencions i el compliment d’objectius.
• Planificació anual de projectes en Palestina (identificació de noves contraparts, propostes de projectes i/o sectors d’intervenció).
• Interlocució directa amb les contraparts a Cisjordània, Jerusalem Est i Franja de Gaza.
• Realització de funcions administratives i de gestió de la delegació en Palestina.
• Actualització de continguts en la pàgina web i RRSS de Pau amb Dignitat.
• Incidència i interlocució amb institucions palestines, israelianes i espanyoles.
• Participació en xarxes de ONGD presents en el terreny.
• Organització i acompanyament a Missions internacionals que viatgen a Palestina, o de visites de delegacions palestines en l’Estat espanyol.
• Participació en grups de treball sobre Palestina en Coordinadores d’ONGs en l’Estat espanyol.
• Vetlar per l’execució dels plans estratègics de Pau amb Dignitat, específicament el d’Acció Humanitària i el de Palestina; així com el compliment dels protocols de l’organització.

Requisits necessaris Formació i competències

• Titulació: llicenciatura/ graduat.
• Formació complementària en gestió de projectes de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.
• Coneixements suficients de la situació social i política a Orient Mitjà i particularment en Palestina.
• Nivell avançat d’anglés oral i escrit: C1 o equivalent. L’anglés serà la principal llengua de treball (es farà prova de nivell).
• Castellà escrit i parlat fluid.
• Domini del paquet office (nivell alt en Word i Excel).
• Formació en temàtiques relacionades amb la defensa dels DDHH.
• Capacitat expositiva, oral i escrita.
• Maneig òptim de ferramentes de comunicació i RRSS.

Experiència imprescindible

• Experiència contrastada en formulació, seguiment i justificació de projectes de cooperació al desenvolupament i/o ajuda humanitària (tres anys com a mínim).
• Experiència contrastada de treball en terreny (mínim 2 anys), preferentment a Orient Mitjà.

Altres aspectes que es tindran en compte

• Referències i/o cartes de recomanació de 2 experiències prèvies relacionades amb el lloc.
• Experiència de treball en contextos de conflicte i/o en altres països del món àrab.
• Participació en moviments socials i de defensa dels DDHH.
• Experiència en investigació, comunicació, incidència, documentació.
• Coneixements d’àrab.
• Permís de conduir.

Altres aptituds

• Acord amb els objectius i valors generals que caracteritzen a Pau amb Dignitat.
• Capacitat d’iniciativa i autonomia.
• Capacitat resolutiva, de planificació i organització.
• Capacitat de treballar sota pressió i amb terminis.
• Capacitat de comunicació i interlocució amb diferents actors.

Nacionalitat

• Ciutadà/a de la Unió Europea.

Condicions Laborals

• Jornada laboral a temps complet (35 hores setmanals).
• Contracte d’un any prorrogable (amb 3 mesos de prova).
• Salari segons barem de l’organització.
• Ubicació del lloc: Ramallah (Palestina).
• Incorporació a principis de maig.

Procediment de selecció

Les persones interessades, hauran d’enviar el seu CV indicant la referencia “Persona Expatriat/a Palestina” al correu electrònic seleccion@pazcondignidad.org. La data límit per a rebre CV és el divendres 12 d’abril de 2024. Es realitzarà entrevista, prova d’idioma i prova de coneixements tècnics.

Per favor abstindre’s candidatures que no complisquen amb el perfil.

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades, hauran d'enviar el seu CV indicant la referencia “Persona Expatriat/a Palestina” al correu electrònic seleccion@pazcondignidad.org

Desplaça cap amunt