Voluntariado Dasyc

En DASYC com a entitat que treballa amb voluntaris busquem junts la consecució de fins socials fonamentals: defensa del medi ambient, inserció social de persones i col·lectius en situació d’exclusió, prevenció de situacions de marginació, cooperació amb els països en vies de desenvolupament, defensa dels drets humans, desenvolupament de la comunitat, promoció de la cultura, l’esport, l’educació…

El voluntariat és indispensable, a més, perquè actua des de les necessitats existents a cada moment, perquè incideix directa i indirectament en els problemes.

DAR-T és un programa a través del qual sensibilitzem a la població general amb la finalitat que se sumen als nostres projectes a través del voluntariat social per a junts contribuir a previndre la situació d’exclusió social a la població vulnerable amb la qual treballem.

Com inscriure't en l'oferta

Qualsevol persona interessada a fer voluntariat amb Fundació *Dasyc pot escriure'ns a voluntariado@fundaciondasyc.org.

No hi ha data limite d'inscripció.

Desplaça cap amunt