Busquem incorporar en la Delegació de Cruz Roja Espanyola a Líban una persona Delegat/a de Desenvolupament Comunitari, amb l’objectiu de desenvolupament de noves formulacions i el seu finançament, així com el seguiment tècnic i econòmic dels projectes en execució de CRE al país.

FUNCIONS

 • Identificaràs i formularàs junt la Prefectura de Delegació i les Societats Nacionals operants (CRL, MLRP-LBN) noves accions alineades amb l’estratègia país i les oportunitats de finançament.
 • Realitzaràs el seguiment i justificació tècniques i econòmica dels projectes en execució.
 • Validaràs el compliment, la traçabilitat i la transparència dels processos de compres, complint amb el Manual
 • Gestió Administrativa i mantenint una adequada gestió de béns, existències i les seues transferències.
 • Donaràs suport als processos d’auditoria i avaluació final associats als projectes assignats.
 • Detectaràs oportunitats, a través dels projectes, de suports per a l’enfortiment institucional de les Societats Nacionals operants.
 • Generaràs continguts que garantisquen la comunicació, visibilitat dels projectes.
 • Vetlaràs pel manteniment de mecanismes de participació i rendició de comptes en els projectes, davant persones beneficiàries i davant donants.
 • Col·laboraràs en el desenvolupament de l’estratègia de CRE i del pla de finançament al país.
 • Participaràs en les reunions de coordinació (institucionals, estratègiques), grups de treball i aquells altres fòrums que es consideren d’interés per al desenvolupament de la teua missió en coordinació amb la Prefectura de Delegació i l’equip d’Oficina Central.

Desenvoluparàs aquelles altres tasques que pogueren ser pertinents durant el transcurs de la missió en el marc del pla d’acció o en resposta a una situació d’emergència.

REQUISITS IMPRESCINDIBLES

 • Grau, llicenciatura o diplomatura o experiència equivalent.
 • Experiència demostrada en gestió de projectes d’almenys 1 any (de tot el cicle i tant d’acció humanitària com de desenvolupament).
 • Experiència de treball amb contraparts.
 • Coneixement sobre el funcionament i normatives de finançadors (vinculats a la UE i/o nacionals).
 • Formació en cooperació internacional i coneixement sectorial/transversal de rellevància en relació a la plaça.
 • Nivell d’anglés C1 o equivalent. (es realitzarà prova).
 • Destresa informàtica avançada (Microsoft 365 -especialment MS Excel-, videoconferències, espais col·laboratius…).
 • Permís de conduir B1 (i experiència de conducció).

Com inscriure't en l'oferta

Per a presentació de candidatures i conéixer les condicions de contractació accedix a: https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2971472

Desplaça cap amunt