Objecte de la contractació

La Fundació Mundubat desitja realitzar la contractació d’una persona amb perfil professional especialitzat en acció humanitària. Esta persona formarà part de l’equip de l’Àrea Internacional, assumint la coordinació d’acció humanitària.

Funcions

Depenent de la persona responsable de l’Àrea Internacional, la funció principal del lloc és assegurar la bona execució del cicle de vida dels projectes (identificació, formulació, seguiment, avaluació) d’acció humanitària, implicant-se directament en la seua execució i coordinant a l’equip implicat en estos projectes.

Principals funcions en el cicle de vida de projectes:

 • Identificació:
  • Proposta de noves intervencions als països on treballa Mundubat.
  • Identificació en terreny de noves propostes.
  • Formulació:
  • Elaboració de cronogrames (amb els/as referent país i coordinadors/as de delegació) de formulacions assignades.
  • Assignació de responsabilitats a els/as referents país.
  • Control de compliment de terminis.
  • Supervisió de la qualitat tècnica dels projectes.
  • Suport a els/as referents país i a les Delegacions de Mundubat implicades.
  • Asunción de formulacions específiques.
 • Seguiment:
  • Interlocució contínua amb els/as referents país i interlocució amb les Delegacions de Mundubat per a assegurar l’adequat seguiment de l’execució dels projectes.
  • Control del compliment del sistema de seguiment integral de la Fundació Mundubat i proposta de mesures de correcció en cas de ser necessàries.
  • Suport a els/as referents país per al compliment del sistema de seguiment integral.
  • Identificació de problemes i comunicació amb la persona Responsable de l’Àrea Internacional.
 • Informes de seguiment i finals:
  • Control del compliment de terminis dels informes de seguiment i finals dels diferents finançadors.
  • Assegurar la qualitat dels informes realitzats.
  • Asunción de l’elaboració d’informes específics quan siga necessari.

Altres funcions:

 • Sota coordinació de la persona Responsable de l’Àrea Internacional, dur a terme la representació institucional de la Fundació Mundubat en diferents espais i institucions.
 • Participació en xarxes i coordinadores.
 • Participació activa en la vida interna de Mundubat: participar en espais de coordinació. Participar en els processos de planificació anual i estratègica de l’Àrea Internacional.

Perfil requerit

 • Formació requerida:
  • Titulació universitària superior.
  • Especialització en acció humanitària.
 • Desitjable:
  • Especialització universitària en cooperació al desenvolupament
  • Especialització en algun o diversos dels sectors de treball de Mundubat (Drets Humans; Gènere i Feminismes;Sobirania Alimentària).
 • Idiomes:
  • Nivell C1 o superior de francés.
  • Nivell C1 o superior d’anglés.
  • Nivell C1 o superior de castellà.
 • Informàtica:
  • Maneig avançat Paquet Office.
 • Experiència requerida:
  • Experiència en llocs de característiques similars d’almenys 3 anys.
  • Experiència laboral d’almenys 3 anys en ONGD que treballen amb finançament públic de l’estat espanyol (cooperació centralitzada i descentralitzada).
  • Experiència en treball amb finançadors com ECHO, AECID, NNUU.
  • Experiència en llocs de coordinació i gestió d’equips.
 • Competències personals i altres aspectes valorables:
  • Capacitat d’anàlisi política i planificació estratègica.
  • Adaptabilitat a entorns polítics variables i complexos.
  • Capacitat de negociació.
  • Identificació amb la missió, visió i valors de Mundubat.
  • Disponibilitat per a viatjar.

Tipus de contractació

 • Jornada: completa.
 • Duració: indefinida.
 • Salari: segons taules salarials de la Fundació Mundubat.
 • Incorporació: juny 2024.
 • Lloc de treball: negociable.

Com inscriure't en l'oferta

Les propostes hauran de ser enviades per correu electrònic abans del 19 de maig de 2024 a la següent adreça de correu electrònic: candidaturas@mundubat.org indicant en assumpte del correu “Coordinador/a AH”. Només es contactarà amb les candidatures que siguen seleccionades per a participar en el procés de selecció (aquelles que coincidisquen amb els requisits assenyalats). Es realitzarà entrevista i prova tècnica relacionada amb els criteris requerits.

Desplaça cap amunt