Objecte de la contractació

La Fundació Mundubat desitja realitzar una contractació d’una persona amb perfil professional especialitzat en cooperació internacional per a la coordinació de la Delegació en Palestina.

Funcions i tasques

Representació institucional de la Fundació Mundubat:

 • Institucions públiques.
 • Organismes internacionals.
 • Altres ONG.
 • Clústers i espais de coordinació de la cooperació.
 • Participació en xarxes i coordinadores.

Gestió dels recursos humans:

 • Seleccionar al personal local.
 • Implementar la política de personal de Mundubat.
 • Vetlar pel bon ambient de treball en la Delegació.

Gestió financera i administrativa:

 • Planificar les necessitats de la Delegació (materials, humanes).
 • Elaborar el pressupost d’ingressos i despeses.
 • Garantir el compliment dels procediments administratius i dels processos interns de treball.

Gestió de projectes:

 • Formulació i seguiment.
 • Fer costat a les sòcies locals en la implementació de les activitats.
 • Cerca de finançadors a nivell de terreny.
 • Relació permanent amb els i les representants dels donants presents en terreny.
 • Elaboració/supervisió d’informes de seguiment i finals per a diferents finançadors.

Seguretat:

 • Garantir el compliment del pla de seguretat i la seua actualització periòdica.
 • Seguiment del context regional i valoració de situació de seguretat.
 • Participació activa en la vida interna de Mundubat:
 • Participar en espais de coordinació.
 • Elaborar informes mensuals d’actualització de la situació de la delegació.
 • Participar en els processos de planificació anual i estratègica.

Acompanyament, suport i assessoria permanent a les organitzacions sòcies locals de Mundubat en Palestina.

Perfil requerit

Formació:

 • Titulació universitària.
 • Especialització universitària en cooperació al desenvolupament.
 • Es valorarà formació relacionada amb direcció d’equips i/o gestió d’organitzacions.

Altres coneixements valorables:

 • Coneixement de la realitat de Palestina i de la regió de Mitjà Orient.
 • Especialització professional i/o acadèmica en algun/s dels eixos de treball de Mundubat (Gènere, Sobirania Alimentària i Drets Humans).
 • Especialització professional i/o acadèmica en Acció Humanitària.
 • Coneixement del funcionament de clústers humanitaris.
 • Maneig avançat paquet Office.

Idiomes:

Requisits imprescindibles:

 • Imprescindible almenys nivell C2 de castellà.
 • Imprescindible nivell alt d’anglés (almenys C1 o equiparable).

Requisits valorables:

 • Es valorarà coneixement d’àrab.

Experiència:

Requisits imprescindibles:

 • Experiència en llocs de coordinació de delegació, representant país, etc.
 • Experiència laboral demostrable en cooperació al desenvolupament, preferiblement en Palestina i/o amb població refugiada Palestina als països de l’entorn.
 • Experiència laboral demostrable en ONGD amb finançament públic de la cooperació centralitzada i descentralitzada de l’Estat Espanyol.

Requisits valorables:

 • Experiència en seguiment tècnic i financer de projectes finançats per organismes internacionals (UE, NNUU).
 • Experiència en la gestió d’equips.
 • Experiència en gestió administrativa, econòmica i financera.
 • Experiència en llocs d’incidència política.
 • Experiència en gestió de seguretat i contextos de conflicte.

 Altres competències:

 •  Capacitat de treball en entorns de pressió política i conflicte.
 • Capacitat d’anàlisi política i planificació estratègica.
 • Identificació amb la missió, visió i valors de Mundubat.

Lloc de treball

Oficina de Mundubat a Jerusalem Est.

Tipus de contractació

 • Jornada: completa.
 • Duració: Indefinida.
 • Salari: 38.865 € bruts/any (12 pagues de 3.238 € bruts/mes).
 • Incorporació: juliol 2024.

Com inscriure't en l'oferta

Les persones interessades hauran d'enviar la seua candidatura en un únic document que incloga almenys el curriculum vitae (CV).

Les propostes hauran de ser enviades per correu electrònic abans del 2 de juny de 2024 a la següent adreça de correu electrònic: candidaturas@mundubat.org indicant en assumpte del correu “Coordinador/a Palestina”.

Només es contactarà amb les candidatures que siguen seleccionades per a participar en el procés de selecció. Es realitzarà entrevista i prova tècnica relacionada amb els criteris requerits.

Desplaça cap amunt