Objecte de la contractació

La Fundació Mundubat desitja realitzar una contractació d’una persona amb perfil professional especialitzat en cooperació, que combinarà funcions de tècnic/a i tasques de coordinació.

Funcions i tasques

Relacionades amb funcions vinculades a la coordinació

 • Suport en les tasques de representació institucional de la Fundació Mundubat en Palestina.
 • Suport en la gestió dels recursos humans de la Delegació.
 • Suport en la gestió financera i administrativa, i en l’elaboració del pressupost d’ingressos i despeses de la Delegació.
 • Tasques vinculades a garantir el compliment del pla de seguretat i la seua actualització periòdica.

Relacionades amb funcions vinculades a tècnic/a de projectes

 • Formulació, execució i seguiment dels projectes de Mundubat en Palestina.
 • Fer costat a les sòcies locals en la implementació de les activitats.
 • Elaboració d’informes de seguiment i finals per a diferents finançadors.
 • Acompanyament i assessorament tècnic a les organitzacions sòcies de Mundubat en Palestina.
 • Participació en xarxes i coordinadores.
 • Realització d’accions d’incidència política.

Participació activa en la vida interna de Mundubat

 • Participar en espais de coordinació.
 • Participar en els processos de planificació anual i estratègica.

Perfil requerit

Formació

 • Titulació universitària.
 • Especialització universitària en cooperació al desenvolupament.
 • Es valorarà formació relacionada amb direcció d’equips i/o gestió d’organitzacions.

Altres coneixements valorables

 • Coneixement de la realitat de Palestina i de la regió de Mitjà Orient.
 • Especialització professional i/o acadèmica en algun/s dels eixos de treball de Mundubat (Gènere, Sobirania Alimentària i Drets Humans).
 • Especialització professional i/o acadèmica en Acció Humanitària.
 • Coneixement del funcionament de clústers humanitaris.
 • Maneig avançat paquet Office.

Idiomes

 • Imprescindible nivell alt d’anglés (C1).
 • Es valorarà coneixement d’àrab.

Experiència

Requisits imprescindibles

 • Experiència laboral en cooperació al desenvolupament, preferiblement en Palestina i/o amb població refugiada palestina als països de l’entorn.
 • Experiència laboral en ONGD amb finançament públic de la cooperació centralitzada i descentralitzada de l’Estat Espanyol.

Requisits valorables

 • Experiència en seguiment tècnic i financer de projectes finançats per organismes internacionals (UE, NNUU).
 • Experiència en llocs de coordinació de delegació, representant país, etc.
 • Experiència en la gestió d’equips.
 • Experiència en gestió administrativa, econòmica i financera.
 • Experiència en llocs d’incidència política.
 • Experiència en gestió de seguretat i contextos de conflicte.

Altres competències

 • Capacitat de treball en entorns de pressió política i conflicte.
 • Capacitat d’anàlisi política i planificació estratègica.
 • Identificació amb la missió, visió i valors de Mundubat.

Lloc de treball

Oficina de Mundubat a Jerusalem.

Tipus de contractació

 • Jornada: completa.
 • Duració: Indefinida.
 • Salari: segons taules salarials de la Fundació Mundubat.
 • Incorporació: maig 2024.

Com inscriure't en l'oferta

Les propostes hauran de ser enviades per correu electrònic abans del 28 d'abril de 2024 a la següent adreça de correu electrònic: candidaturas@mundubat.org indicant en assumpte del correu “Expat. Palestina”.

Només es contactarà amb les candidatures que siguen seleccionades per a participar en el procés de selecció. Es realitzarà entrevista i prova tècnica relacionada amb els criteris requerits.

Desplaça cap amunt