Amb la finalitat de contribuir al disseny de la nova Estratègia d’ECG de la Cooperació Espanyola, la Coordinadora requerix contractar la realització d’un marc estratègic conceptual i operatiu d’una Educació per a una Ciutadania Global transformadora i innovadora en el seu plantejament, enfocaments i les seues accions per als pròxims anys, sobre la base dels desafiaments del context actual, la superació de la dicotomia nord – sud, la promoció del pensament crític i l’activació de diferents col·lectius, la connexió global – local, la promoció de la coherència de polítiques de desenvolupament sostenible i els espais cívics, i la participació i aliances multi-actor diverses.

Com inscriure't en l'oferta

Les ofertes s'enviaran al correu electrònic rrhh@coordinadoraongd.org fins al 29 de febrer de 2024 inclòs, indicant com a referència en l'assumpte “Estudio_ECG”. Es recomana sol·licitar justificant de recepció automàtic. La Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics. Només s'enviarà contestació a les propostes preseleccionades.
Se suggerix sol·licitar justificant de recepció automàtic. La Coordinadora no es fa responsable de la no recepció de candidatures per problemes informàtics. Només s'enviarà contestació a les propostes preseleccionades.

Desplaça cap amunt