L’objecte de la consultoria és elaborar Pla de Comunicació del Programa. Planificar, donar seguiment i executar les activitats de comunicació en la Comunitat Valenciana, Espanya i Europa del Programa “Dones construint en pau: una aliança per a la protecció, participació política i accés a la veritat i justícia a Colòmbia”.

En coordinació constant amb l’equip tècnic responsable de la gestió del Programa, s’encarregarà de:

  • Elaboració del Pla de Comunicació del Programa, incloent la calendarització de la producció de materials, continguts i accions de comunicació i visibilitat del projecte.
  • Creació de materials de comunicació sobre les temàtiques del Programa: protecció, participació política i accés a la Veritat, Justícia i Reparació de les dones a Colòmbia; les seues propostes i demandes en la construcció de pau.
  • Elaboració i difusió de materials i continguts en els diferents canals, atractius i d’interés, per als públics objectiu del projecte, sobre les temàtiques especificades, com a textos, notes de premsa, vídeos, infografies, entrevistes, articles i publicacions per a la seua difusió en xarxes socials, butlletins i pàgines web, entre altres.
  • Suport i/o impuls de noves eines de comunicació que es consideren adequades i necessàries per a la consecució dels objectius del Programa.
  • Relació amb periodistes, altres professionals de la comunicació i mitjans de comunicació per a la publicació d’articles, entrevistes o reportatges en format escrit, radiofònic i/o audiovisual sobre les temàtiques tractades en el Programa.
  • Realització d’informes d’analítica i impacte de les accions de comunicació desenvolupades.
  • Dissenyar i desenvolupar accions específiques de comunicació destinades a donar visibilitat als resultats del Programa.

Com inscriure't en l'oferta

Es rebran propostes fins al dia 8 de febrer a les 12h en la següent adreça de correu: info@ongdatelier.org

Desplaça cap amunt