BREU DESCRIPCIÓ del LLOC

Es precisa auxiliar de gestió comptable, amb sòlides capacitats i experiència en gestió administrativa en matèria de cooperació al desenvolupament i/o altres entitats del Tercer Sector.

PERFIL del CANDIDAT/A

Requisits

 • Formació professional superior en Administració i Finances. 3 punts
 • Experiència en gestió administrativa, tributària i comptabilitat. 5 punts
 • Domini d’aplicacions ofimàtiques: *Contaplus, textos, fulls de càlcul, correu electrònic. 3 punts
 • Experiència contrastada de gestió administrativa en entitats socials. 2 punts
 • Fluïdesa en valencià. 2 punts

Aspectes valorables

 • Experiència en gestió administrativa i logística d’esdeveniments. 4 punts
 • Bona disposició personal per al treball en equip. Iniciativa i capacitat propositiva. 3 punts
 • Formació específica en cooperació al desenvolupament o economia solidària. 2 punts
 • Coneixement del funcionament del sistema *Facturae. 1 punt
 • Experiència de voluntariat en entitats del Tercer Sector. 2 punts
 • Alta motivació i identificació amb els valors propis de la cooperació al desenvolupament. 2 punts

FUNCIONS

 • Gestió i sistematització administrativa.
 • Suport en la gestió i sistematització tributària i comptable.
 • Suport en la gestió de subvencions.
 • Suport en la formulació, seguiment i justificació econòmica de convenis.
 • Gestió administrativa i logística dels esdeveniments.
 • Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per raons del treball.

CONDICIONS LABORALS

 • Incorporació: immediata
 • Contracte per reducció de jornada en el grup professional 2 segons el Conveni Estatal d’Acció i Intervenció Social, ampliat per l’acord d’empresa.
 • Salari segons barem d’organització.
 • Lloc de treball: seu de la Coordinadora Valenciana de ONGD, c/Moro Zeit baix izda, València.
 • Jornada laboral: 17,5h setmanals.
 • Horari habitual: horari de demà i alguna vesprada, flexible segons necessitats.

PRESENTACIÓ de CANDIDATURES

 • Emplenar el formulari de dades personals, adjuntant el Currículum i incloent referències de la/s organització/és o entitat/és en el següent enllaç.
 • Termini: fins al diumenge, 16 d’octubre.
 • Data d’entrevistes: estimades entre 18 i 19 d’octubre.
 • Només es contactarà amb les persones seleccionades per a l’entrevista.

Com inscriure't en l'oferta

Emplenar el formulari de dades personals, adjuntant el Currículum i incloent referències de la/s organització/és o entitat/és.
Data d'entrevistes: estimades entre 18 i 19 d'octubre.
Només es contactarà amb les persones seleccionades per a l'entrevista.

Desplaça cap amunt