Sandra Casas

Per a la tramitació de recursos administratius i contenciós-administratius aplica un descompte d’un 25% de la tarifa prevista en les últimes normes d’honoraris professionals publicades per l’ICAV.

Scroll to Top