Registre d’Agents de la Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana

Evolució

7 de febrer, de 2020

Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

6 de març, de 2009

Decret 39/2009, de 6 de març del Consell, pel qual es regula el Registre d’Agents de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. DOCV núm. 5971, de 10.03.2009.

REGISTRE ONGD’S

  • Què és: El Registre d’Agents de la Cooperació al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat facilitar i regularitzar la relació amb els agents de la cooperació internacional al desenvolupament, expressió col·lectiva de la solidaritat de la societat valenciana amb els pobles empobrits i interlocutors fonamentals de les Administracions Públiques en aquesta matèria, així com l’accés d’aquests als programes i subvencions de la Generalitat. Una vegada inscrita una entitat en el Registre d’Agents de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, per a la modificació de dades o la cancel·lació de la seua inscripció, haurà d’emplenar-se el corresponent model. El Decret que ho regula té per objecte regular el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, de caràcter públic, i, especialment, el seu funcionament i forma d’accés al mateix.
  • Decret 39/2009, de 6 març, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  • Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  • Esmena d’expedients registrals, modificació de dades registrals i cancel·lació d’inscripció en el Registre d’agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 

 

Desplaça cap amunt