Mónica Palerm

Per a la tramitació de recursos administratius i contenciós-administratius proposa una tarifa per hores que és millor consultar segons l’assumpte de què es tracte.

Scroll to Top