Mapa de Peters, el món és una dimensió més real

El Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament de la Coordinadora València de ONGD presenta els materials didàctics per a reflexionar sobre com les nostres representacions de la realitat incorporen criteris polítics, ideològics o culturals a partir del que es veu en el mapa.

Els recursos estan dirigits a tots els cicles educatius.

Desplaça cap amunt