La cooperació per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana

  • Any d'edició: 2012

El present estudi recull de manera sistemàtica i rigorosa l’evolució de la política de cooperació per al desenvolupament que realitzen les diferents administracions en la Comunitat, proporcionant al mateix temps una panoràmica general i una anàlisi detallada de les polítiques de cooperació que realitzen els diferents nivells de l’administració. Des que en 1989 es posaren en marxa el primer Programa de Cooperació de la Generalitat fins a l’actualitat, la cooperació valenciana ha patit modificacions, impulsos, reculades i un important desenvolupament institucional i polític. I era hora per tant de comptar amb un estudi sistemàtic i precís que permetera analitzar tendències, reconéixer febleses i oferir recomanacions clares per al futur d’una de les polítiques públiques més secundades i demandades per la població valenciana.

Descarregables

Scroll to Top