Guia pràctica per a incorporar la Compra Pública Ètica als Ajuntaments

  • Any d'edició: 2016

Aquesta Guia pretén oferir de manera clara i senzilla als ajuntaments, de poblacions de qualsevol grandària, la possibilitat d’iniciar un treball en la incorporació de criteris ètics en les seues compres, i a través d’aquesta via la seua implicació en el desenvolupament sostenible i en la consecució d’un món més just. Ja que el marc normatiu és el mateix, també pot ser utilitzada per altres administracions públiques, universitats, així com per entitats socials com ONGD, sindicats, associacions culturals i socials.

Descarregables

Desplaça cap amunt