Guia de normativa i clàusules contractuals ètiques per a les Administracions Públiques.

  • Any d'edició: 2018

Aquesta guia pretén ser una eina útil per al personal de les Administracions Públiques -específicament d’Entitats Locals, Administració Autonòmica, Universitats i Empreses públiques- que, entre les seues funcions, tenen l’elaboració de plecs de contractació susceptibles d’incorporar criteris i productes de comerç just. L’objectiu és facilitar la seua labor perquè puguen posar en marxa experiències de compra pública ètica i sostenible, com ja fan un important nombre d’entitats del sector públic.

Descarregables

Scroll to Top